Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Sposoby finansowania sektora szpitalnego, inwestycje w ochronnie zdrowia, wykorzystanie systemów informatycznych czy zadłużenie szpitalu to jedne z najważniejszych problemów przed jakim stają polskie samorządy. Niełatwym zadaniem jest także odpowiednie przygotowanie programów profilaktycznych – ich opracowanie, certyfikacja przez AOTM, wdrożenie. Porozmawiamy jak je przygotować aby spełniały oczekiwania ekspertów ale także mieszkańców. Kolejnym wyzwaniem przed jakim stają samorządy to problem  starzenia się społeczeństwa. Podczas panelu eksperci będą zastanawiać się jak najlepiej zorganizować opiekę nad seniorami, co należy zrobić aby jak najdłużej pozostawali oni w miejscu zamieszkania i jak wykorzystać nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania.

Panel 1

Czy szpitale powinny być w rękach samorządów – debata.

Panel 2

Informatyzacja ochrony zdrowia –inwestycja, która się zwraca?

Panel 3

Efektywne metody przeciwdziałania zachowaniom destrukcyjnym i problemom zdrowia w społecznościach lokalnych.

Panel 4

Ramy finansowe i prawne opieki nad seniorami.

Panel 5

Nowoczesne technologie jako element wsparcia w opiece nad seniorami.

Panel 6

Cohousing i rozwiązania wielopokoleniowe nie tylko dla seniorów.

 

 

Lokalizacja wydarzenia