Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider
 1. WYKORZYSTANIE NOWYCH TECHNOLOGII W TYM SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W OCHRONIE ZDROWIA
  • Efektywny szpital – innowacyjne rozwiązania w obszarze Zarządzania oraz komunikacji w służbie zdrowia m.in. elektroniczna dokumentacja medyczna i elektroniczny obieg dokumentów w jednostkach służby zdrowia oraz informacja medyczna jako narzędzie w ratowaniu życia i zdrowia
  • Telemedycyna, telerehabilitacja, telekonsultacje, zdalne diagnozowanie – czyli medycyna przyszłości
  • W kierunku e-zdrowia – perspektywa legislacyjna. Rozwój innowacyjnych technologii w ochronie zdrowia w znacznej mierze warunkowany jest poprzez system prawny, który nie może pozostawać w tyle względem nowych rozwiązań technicznych
  • Informatyzacja wewnętrznego systemu jakości i bezpieczeństwa pacjenta. Jak prawo służy lekarzowi i pacjentowi w zarządzaniu ryzykiem zdarzeń niepożądanych
 2. ROLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PROFILAKTYCE WYBRANYCH SCHORZEŃ I EDUKACJI ZDROWOTNEJ
  • Aktywność samorządów w obszarze zdrowia publicznego – ewolucja samorządowych programów polityki zdrowotnej w ostatnich latach i potencjalne kierunki ich rozwoju
  • Warunki skutecznej realizacji programów polityki zdrowotnej przez samorządy
  • Samorządowe programy polityki zdrowotnej realizowane w Polsce – przykłady, skala i efekty
  • Szczepienia jako sprawdzona forma profilaktyki – rekomendacje dotyczące szczepień przeciwko wybranym chorobom; wskaźniki epidemiologiczne i efektywność samorządowych programów profilaktyki chorób zakaźnych
  • Jak opracować i wdrożyć samorządowy program polityki zdrowotnej – narzędzia wspierające realizację działań
  • Jakie są obecnie trendy i nowe możliwości w zakresie jego finansowania?
  • Jak kształtują się dobre praktyki włączania się samorządów w realizację priorytetów zdrowia publicznego w Polsce?
  • Jakie mają przełożenie samorządowe inicjatywy lokalne na decyzje regulatora (centralne)?
 3. JAKI POTENCJAŁ W PROFILAKTYCE CHORÓB MA WSPÓŁPRACA POMIĘDZY SAMORZĄDEM A PRACODAWCAMI?
  • Jaki wpływ na kreowanie lokalnej polityki zdrowotnej ma współpraca na linii samorząd- pracodawca?
  • Jak sprawić, aby ta współpraca była możliwa i najbardziej efektywna?
  • Jakie są korzyści z profilaktyki chorób zakaźnych w miejscu pracy?
  • Jak skutecznie zmniejszyć absencję chorobową i zwiększyć wydajność pracowników?
  • W jakie działania i obszary najlepiej inwestować?
  • Jak przygotować i wdrożyć skuteczny program zdrowotny w firmie – narzędzia wspierające realizację działań
  • Jak przekonać pracownika do udziału w programie?
  • Na jakie działania można pozyskać środki unijne?
  • Jak pozyskać środki unijne na profilaktykę zdrowia w miejscu pracy?
  • Doświadczenia innych w realizacji działań zdrowotnych
 4. FINANSE W OCHRONIE ZDROWIA. JAK SKUTECZNIE FINANSOWAĆ INWESTYCJE I USŁUGI PRZYJAZNE SENIOROM?
  • PPP, fundusze unijne czy dotacje państwowe. Który sposób na sfinansowanie inwestycji wybrać?
  • Jak skutecznie radzić sobie z zadłużeniem?
  • Efektywna restrukturyzacja szpitali
  • Opłacalność inwestycji w ochronę zdrowia
  • Raport RIO o zadłużeniu samodzielnych publicznych ZOZ
  • Następstwa zdrowotne i finansowe stosowania używek szczególnie palenia tytoniu i wyrobów powiązanych
 5. PROGRAM DOSTĘPNOŚĆ PLUS W KLUCZOWYCH SEKTORACH: ARCHITEKTURA, TRANSPORT, EDUKACJA, SŁUŻBA ZDROWIA, CYFRYZACJA
  • Dostępność – po co, jak, dla kogo?
  • Finansowanie wdrażanych zmian
  • Konieczność konsultacji z interesariuszami programu
  • Aspekty cyfrowe Programu Dostępność Plus
 6. INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA W OPIECE NAD SENIORAMI I OSOBAMI ZALEŻNYMI
  • Dobre praktyki, sprawdzone rozwiązania
  • Jakie korzyści płyną z wdrażania innowacyjnych rozwiązań i jak je wspierać w samorządach?
  • Komu już się udało i dlaczego? Sprawdzone rozwiązania mikro i makro innowacji wdrażanych w Polsce
  • Ile kosztują innowacje? Jak zrobić to samo, ale bez pieniędzy i technologii? Jak dobrze i mądrze wykorzystać ograniczone środki?
  • Ograniczanie kosztów czy jakość opieki? W którym kierunku warto zmierzać?
 7. STARZENIE SIĘ W MIEJSCU ZAMIESZKANIA
  LOKALNA SENIORALNA POLITYKA MIESZKANIOWA I BUDOWNICTWO DLA SENIORÓW
  • Jak zachęcić samorządy i deweloperów do realizacji projektów mieszkaniowych budownictwa dla Seniorów, gdzie szukać finansowania?
  • Kształtowanie procesu powstawania lokalnych senioralnych polityk mieszkaniowych
  • Zmiana sposobu myślenia o jakości przestrzeni zamieszkania dla Seniorów
 8. JAK STWORZYĆ GMINĘ PRZYJAZNĄ SENIOROM. ORGANIZACJA OPIEKI, W TYM OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD SENIORAMI
  • Jak uzyskać certyfikat i przyłączyć się od Ogólnopolskiego Programu „Gmina Przyjazna Seniorom”
  • Jak poradzić sobie z niechęcią rady miasta i innymi problemami, dobre praktyki wdrażania polityki pro seniorskiej w samorządach

NAJWAŻNIEJSZE SPOTKANIE ŁĄCZĄCE LIDERÓW SAMORZĄDU I FINANSÓW

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów łączy najbardziej wpływowych przedstawicieli administracji samorządowej i publicznej ze świata biznesu i finansów w dyskusjach na temat gospodarki, rozwoju, trendówi innowacji, infrastruktury.

ORGANIZATOR

WSPÓŁGOSPODARZ

Galeria - SAMORZĄDOWE FORUM KAPITAŁU I FINANSÓW 2018 R.

galeria
galeria
galeria
galeria
galeria
galeria

PARTNERZY

Katowice miejscem spotkań świata biznesu

Katowice w zdecydowany sposób budują swój wizerunek miasta ważnych wydarzeń biznesowych. Od 2 do 3 października 2018 odbędzie się tu jedne z najbardziej prestiżowych wydarzeń – XVI Samorządowe Forum Kapitału i Finansów. Następnie w terminie od 3 do 14 grudnia 2018 w stolicy Górnego Śląska zostanie zorganizowana 24. sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Spodziewany jest udział ok. dwudziestu ośmiu tysięcy delegatów z całego świata! Z kolei w 2019 roku za sprawą Światowej Konferencji Antydopingowej Katowice staną się stolicą globalnej walki z dopingiem w sporcie.

 

Szczególnie istotnym elementem oddziałującym na rozwój przemysłu wydarzeń była zakończona w 2015 roku budowa Międzynarodowego Centrum Kongresowego (MCK), której koszt przekroczył 320 mln zł. Potężna inwestycja, wyróżniająca się dachem w formie zielonej doliny, uczęszczanej nie tylko przez mieszkańców, powstała tuż przy katowickiej ikonie – Spodku. Obiekt wybudowany na zrewitalizowanych terenach dawnej kopalni odgrywa zasadniczą rolę w kształtowaniu konkurencyjności regionu.

Obok Międzynarodowego Centrum Kongresowego, które w połączeniu ze Spodkiem, może przyjąć jednorazowo nawet 26 tys. osób, w Katowicach znajduje się wiele innych miejsc, w których odbywają się duże wydarzenia, m.in. nowe siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Muzeum Śląskiego, które sąsiadują z MCK. Potężne inwestycje zrealizowane na terenie dawnej kopalni, kontynuując dobre tradycje sąsiadującego z nimi Spodka, stały się nowym symbolem Katowic, miasta kreatywnego i innowacyjnego, które wyrosło na solidnych fundamentach przemysłowej przeszłości.

Przemiana Katowic, w której uczestniczymy od lat, sprawia, że miasto stało się zdecydowanym liderem zmian gospodarczych i społecznych. Ich efektem jest chociażby ogromne zainteresowanie inwestowaniem w mieście. W ogólnym ujęciu przekłada się to na podniesienie jakości życia w Katowicach, a w bardziej konkretnym – procentuje m.in. poszerzeniem rynku usług czy nowymi miejscami pracy. Dominującymi elementami gospodarki stały się usługi branży nowoczesnych technologii. Innym solidnym filarem, na którym wspiera się dziś miasto, jest kultura, potwierdziło to UNESCO, przyznając Katowicom tytuł Miasta Kreatywnego UNESCO w dziedzinie muzyki.

Katowice w ostatnich latach dość wyraźnie podkreśliły swoje istnienie na europejskim rynku, czego dowodem są m.in. wysokie notowania w międzynarodowych rankingach. Wyzwanie, które miasto podjęło dekadę temu, dziś procentuje wzrastającą liczbą gości odwiedzających Katowice i uczestniczących w licznych międzynarodowych eventach, m.in. w Europejskim Kongresie Gospodarczym, czyli największej imprezie biznesowej w Europie Centralnej, w mistrzostwach świata w grach komputerowych Intel Extreme Masters, w wyróżnianym w Europie OFF Festivalu czy w innych prestiżowych imprezach kulturalnych i sportowych.

Relacja z XV Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

 

Szanowni Państwo!

krupa

Zapraszam serdecznie do uczestnictwa w XVI Samorządowym Forum Kapitału i Finansów, miejsca pozyskiwania wiedzy, wymiany doświadczeń i badania trendów. Tematami wiodącymi XVI Samorządowego Forum Kapitału i Finansów będą: Silny samorząd terytorialny budujący niepodległość Rzeczypospolitej oraz Rewolucja technologiczna a zarządzanie miastem przyszłości. XVI Samorządowe Forum Kapitału i Finansów to 1300 uczestników, aż 60 debat, wykładów i prezentacji, 360 wykładowców – wielkość, różnorodność, bogata tematyka 9 równoległych konferencji oraz bardzo ciekawe wydarzenia towarzyszące. Całość tworzy przyjazny, wysoce merytoryczny kontekst dla produktów i usług finansowych, technicznych oraz organizacyjnych dla wielu obszarów działalności instytucji publicznych. Dzięki temu samorządowcy mają możliwość zapoznania się z najskuteczniejszymi rozwiązaniami, trendami i dobrymi praktykami, które wskazują im, jak najefektywniej wykorzystać środki budżetowe, którymi dysponują.
Przez minione 15 lat budowaliśmy prestiż najbardziej elitarnego wydarzenia dla samorządów i to się nam w pełni udało. Stworzyliśmy największą imprezę samorządową w Polsce, w której uczestniczy kadra zarządzająca samorządów i jednostek organizacyjnych, w tym przedstawiciele największych miast, powiatów i województw. Coraz większa frekwencja z roku na rok świadczy o tym, że to, co robimy, czynimy dobrze, z pasją i zaangażowaniem, z czego jestem bardzo dumny.

Serdecznie zapraszam Janusz Król Prezes Municipium SA Wydawcy Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”