Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Sposoby finansowania sektora szpitalnego, inwestycje w ochronie zdrowia, wykorzystanie systemów informatycznych czy zadłużenie szpitalu to jedne z najważniejszych problemów przed jakim stają polskie samorządy. Niełatwym zadaniem jest także odpowiednie przygotowanie programów profilaktycznych – ich opracowanie, certyfikacja przez AOTM, wdrożenie. Porozmawiamy jak je przygotować, aby spełniały oczekiwania ekspertów ale także mieszkańców. Kolejnym wyzwaniem przed jakim stają samorządy to problem starzenia się społeczeństwa. Podczas panelu eksperci będą zastanawiać się jak najlepiej zorganizować opiekę nad seniorami, co należy zrobić, aby jak najdłużej pozostawali oni w miejscu zamieszkania i jak wykorzystać nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania.

Program szczegółowy

godzina OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SENIORALNA
2 październik 2019r.
12:30-14:00 Czy szpitale powinny być w rękach samorządów.
• Szpitale - dobry interes czy kosztowna inwestycja.
• Czy w każdy powiecie musi być szpital, a jeśli tak to jaki?
• PPP czy to dobry sposób na inwestycje w służbę zdrowia.
14:00-14:45 Przerwa obiadowa
14:45-16:15 Programy profilaktyczne wdrażane w JST.
• Promocja zdrowia i profilaktyka czy to się opłaca a samorządom.
• Jak przygotować program profilaktyczny.
• Jak zdobyć dofinasowanie.
• Modelowe programy profilaktyki zdrowotnej.
• Kryteria i mierniki skuteczności PPZ.
• Narzędzia wspierające jednostki samorządu terytorialnego w realizowaniu PPZ – rekomendacje towarzystw naukowych, modele nowych rozwiązań przygotowane przez ekspertów, instytucje i organizacje.
16:15-16:30 Przerwa kawowa
18:00-20:00 Przerwa Techniczna
20:00-24:00 GALA INWESTORÓW SAMORZĄDOWEYCH/ KONCERT DE MONO
3 październik 2019 r.
11:45-13:15 Nowoczesne technologie jako element wsparcia w opiece nad seniorami.
• Korzyści dla seniorów, osób niesamodzielnych oraz członków ich rodzin wynikające z zastosowania technologii mobilnych w opiece długoterminowej.
• Teleopieka i nowoczesne rozwiązania technologiczne w opiece nad seniorami.
• Opaski ratujące życie.
• GPS jako wielopłaszczyznowa forma aktywizacji i edukacji seniorów i lokalnych przedsiębiorców.
• GPS jako innowacyjna forma promocji gminy w rosnącej grupie turystów 60+.
13:15-13:30 Przerwa kawowa
13:30-15:00 Gmina Przyjazna Seniorom.
• Jak aktywizować najstarszych mieszkańców.
• Miejskie i gminne programy wsparcia dla seniorów.
• Seniorzy jako zwiększająca się grupa turystów – jakie zniżki i atrakcje proponują samorządy.
15:00-15:15 Przerwa kawowa
15:15-16:15 Cohousing i rozwiązania wielopokoleniowe nie tylko dla seniorów.
• Potrzeby zdrowotne a jakość życia seniorów.
• Czym jest Cohousing.
• Innowacyjne metody finansowania inwestycji senioralnych w świetle obowiązujących przepisów.
• Kształtowanie przestrzeni publicznej dla osób starszych.
• Przestrzeń międzypokoleniowa – jak ją budować?
• Bariery architektoniczne a odpowiedzialność samorządu.
• Wykorzystanie imprez kulturalnych do integracji środowisk senioralnych.
16:15-17:15 Przerwa obiadowa

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK