Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider
  • Kryzys, czyli dobry czas na rozsądne zmiany w systemie oświaty
  • Czy lepsza edukacja oznacza szybszy rozwój gospodarczy
  • Szkoła w chmurze. Nowoczesne narzędzia do zarządzania szkołą i pomoce dydaktyczne
  • Zdalne nauczanie - szansa na trwałą zmianę?
  • Pułapki średnich wynagrodzeń nauczycieli

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK