Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Miasta tworzą swoje strategie rozwoju „smart city”. Czy wszystkie planują przyjąć takie dokumenty? Czy jeśli już są podejmowane próby ich stworzenia to czy znajdują siew nich tylko twarde technologie i rozwiązania informatyczne czy również rozwiązania miękkie, społeczne? Nie zapomnimy również o ekologii, bez której nie może dzisiaj funkcjonować smart city.

Panel 1

Internet rzeczy w służbie smart city

 • Jak wykorzystać big data i nie utonąć w zalewie danych?
 • Od kosza na śmieci, po autobusy – gdzie i po co zbierać dane?
 • Internet rzeczy w niewielkim mieście.
 • Czy sieć 5G jest warunkiem rozwoju Internetu rzeczy w inteligentnych miastach?

Panel 2

Miejskie strategie rozwoju „smart city” – czy są tworzone a jeśli tak czy są wykorzystywane i w jakim zakresie?

 • Idea Smart City w dokumentach dotyczących rozwoju miast. Właściwe ujęcie w celach strategicznych.
 • Czy istnieje modelowy sposób rozwijania inteligentnego miasta?
 • Kluczowe etapy wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju.
 • Od strategii do realizacji. Przykłady wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju.

Panel 3

Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym. Inwestycje mieszkaniowe.

 • Postępy w realizacji programu Mieszkanie+
 • Mieszkania w PPP i inne sposoby finansowania inwestycji mieszkaniowych.
 • Wieloletnie programy gospodarowania mieszkaniowym zasobem jako element rozwoju gminy.
 • Rok ze specustawą mieszkaniową. Czy samorządy rzeczywiście hamują inwestycje deweloperów?

Panel 4

Inwestycje w efektywność energetyczną – czy to się opłaca?

 • Inwestycje w odnawialne źródła energii.
 • Technologie podnoszące efektywność energetyczną budynków administracji samorządowej.
 • Współpraca z mieszkańcami, czyli energetyka obywatelska.
 • „Energetyk gminny” na straży efektywności.

Panel 5

W jakim kierunku zmierza rozwój polityki mobilności w polskich miastach?

 • Polityka mobilności w dokumentach strategicznych.
 • Wizja Zero. Czy polskie gminy są gotowe na pojazdy elektryczne (nie tylko samochody)?
 • Stan realizacji obowiązków przewidzianych dla samorządów w ustawie o elektro mobilności i paliwach alternatywnych.

Panel 6

Samorządowe próby walki ze smogiem

 • Problemy z podejmowaniem uchwał antysmogowych.
 • Jak miasta wspierają politykę antysmogową?
 • Wpływ zapisów uchwał na ubóstwo energetyczne mieszkańców – większe koszty ogrzewania.
 • Czym palą mieszkańcy – przestrzeganie przepisów antysmogowych w praktyce.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK