Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Miasta tworzą swoje strategie rozwoju „smart city”. Czy wszystkie planują przyjąć takie dokumenty? Czy jeśli już są podejmowane próby ich stworzenia to czy znajdują siew nich tylko twarde technologie i rozwiązania informatyczne czy również rozwiązania miękkie, społeczne? Nie zapomnimy również o ekologii, bez której nie może dzisiaj funkcjonować smart city.

Program szczegółowy

godzina MIASTO PRZYSZŁOŚCI
2 październik 2019r.
12:30-14:00 Internet rzeczy w służbie smart city
• Jak wykorzystać big data i nie utonąć w zalewie danych
• Od kosza na śmieci, przez wiaty przystankowe przyszłości po autobusy – gdzie i po co zbierać dane?
• Internet rzeczy w niewielkim mieście.
• Czy sieć 5G jest warunkiem rozwoju Internetu rzeczy w inteligentnych miastach?
• Smart city w zasięgu ręki (mieszkańca/użytkownika) - inteligentne meble miejskie
14:00-14:45 Przerwa obiadowa
14:45-16:15 Miejskie strategie rozwoju „smart city” – czy są tworzone a jeśli tak czy są wykorzystywane i w jakim zakresie?
• Idea Smart City w dokumentach dotyczących rozwoju miast. Właściwe ujęcie w celach strategicznych.
• Czy istnieje modelowy sposób rozwijania inteligentnego miasta?
• Kluczowe etapy wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju.
• Od strategii do realizacji. Przykłady wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju.
• Budowanie pozytywnej historii płatniczej mieszkańców to instrument kształtowania nawyków terminowego regulowania należności mieszkaniowych w Mieście Przyszłości
• Wizerunek wiarygodnego płatnika i wiarygodność finansowa mieszkańców metoda budowania odpowiedzialności finansowej wśród młodego pokolenia Polaków
16:15-16:30 Przerwa kawowa
16:30-17:30 Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym. Inwestycje mieszkaniowe.
• Postępy w realizacji programu Mieszkanie+
• Mieszkania w PPP i inne sposoby finansowania inwestycji mieszkaniowych.
• Wieloletnie programy gospodarowania mieszkaniowym zasobem jako element rozwoju gminy.
• Rok ze specustawą mieszkaniową. Czy samorządy rzeczywiście hamują inwestycje deweloperów?
• Depopulacja – jedno z głównych ryzyk w rozwoju gmin w Polsce
• Gminne budownictwo mieszkaniowe – podstawowe narzędzie przeciwdziałania depopulacji
• Postrzeganie Gmin jako aktywnego podmiotu na rynku mieszkaniowym
• Narzędzia samo-finasowania rozwoju gminnego budownictwa mieszkaniowego
17:30-18:00 Przerwa kawowa
18:00-20:00 Przerwa Techniczna
20:00-24:00 GALA INWESTORÓW SAMORZĄDOWEYCH/ KONCERT DE MONO
3 październik 2019 r.
11:45-13:15 Inwestycje w efektywność energetyczną – czy to się opłaca?
• Inwestycje w odnawialne źródła energii.
• Technologie podnoszące efektywność energetyczną budynków administracji samorządowej.
• Współpraca z mieszkańcami, czyli energetyka obywatelska.
• „Energetyk gminny” na straży efektywności.
13:15-13:30 Przerwa kawowa
13:30-15:00 W jakim kierunku zmierza rozwój polityki mobilności w polskich miastach?
• Polityka mobilności w dokumentach strategicznych.
• Wizja Zero. Czy polskie gminy są gotowe na pojazdy elektryczne (nie tylko samochody)?
• Stan realizacji obowiązków przewidzianych dla samorządów w ustawie o elektro mobilności i paliwach alternatywnych.
15:00-15:15 Przerwa kawowa
15:15-16:15 Samorządowe próby walki ze smogiem
• Problemy z podejmowaniem uchwał antysmogowych.
• Jak miasta wspierają politykę antysmogową?
• Wpływ zapisów uchwał na ubóstwo energetyczne mieszkańców – większe koszty ogrzewania.
• Czym palą mieszkańcy – przestrzeganie przepisów antysmogowych w praktyce.
16:15-17:15 Przerwa obiadowa

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK