Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Zmieniające się „na żywo“ rozkłady jazdy, autobusy jeżdżące jedynie przy pomocy prądu, zdalnie sterowane inteligetne latarnie i czujniki na bieżąco monitorujące sieci wodociągowe, gazowe i ciepłownicze, systemy geoinformatyczne – to technologie, które już są stosowane w Polskich miastach. Podczas panelu wspólnie porozmawiamy o tym jakie jeszcze technologie mogą pozytywnie wpłynąć na zarządzanie „smart city“ i planowac roz1)ój miasta zgodnie z ideą nowoczesnego miasta. Nie zapomnimy również o ekologii, bez której nie może dizsiaj funkcjonować smart city. 

  • Smart city, innowacje, problemy aglomeracji, bezpieczne miasta.
  • Geoinformacja i Technologie Informacyjno-Komunikacyjne (ICT).
  • Problemy planowania terenów miejskich i metropolitarnych,
  • Rozwój innowacji społecznych,
  • Efektywność energetyczna miast.
  • Budownictwo komunalne.
  • Polityka transportowa, rozwiązanie problemu zatłoczenia dróg i prakingów – jak upłynnić ruch? Inteligentne Systemy Transportowe.

 

 

Lokalizacja wydarzenia