Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Miasta tworzą swoje strategie rozwoju „smart city”. Czy wszystkie planują przyjactakie dokumenty? Czy jeśli już są podejmowane próby ich stworzenia to czy znajdują siew nich tylko twarde technologie i rozwiazania infroamtyczne czy również rozwiązania miękkie, społęczne? Nie zapomnimy również o ekologii, bez której nie może dizsiaj funkcjonować smart city.

Panel 1

Miejskie strategie rozwoju „smart city” – czy są tworzone a jeśli tak czy są wykorzystywane i w jakim zakresie?

Panel 2

Finansowanie przez zielone obligacje, green pointy.

Panel 3

Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komnalnym. Inwestycje mieszkaniowe.

Panel 4

Polityka mobilności.

Panel 5

Smog – pierwsze sprawdzam uchwał antysmogowych przyjmowanych przez miasta.

Panel 6

Efektywność energetyczna.

 

 

Lokalizacja wydarzenia