Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Mimo, że sytuacja na rynku mieszkaniowym nie wygląda źle i według GUS-u tendencja w budownictwie mieszkaniowym jest wzrostowa, to dane dla budownictwa komunalnego i socjalnego nie są optymistyczne. W okresie od stycznia do wrzesnia 2018 roku oddano o wiele mniej mieszkań społecznych czynszowych i komunalnych niż przed rokiem. Podczas panelu porozmawiamy o tym jak można rozwiązać problem braku funduszy na budownictwo mieszkaniowe w samorządach i gdzie szukać środków a także jak budować by osiedla były przyjazne dla mieszkańców i spełniały ich największe potrzeby. W trakcie paneli zajmiemy się również odpadami, które stają się coraz większym problemem dzisiejszego świata. Porozmawiamy o tym jak zorganizować sprawny system gospodarki odpadami komunalnymi i jak w tym celu wykorzystać nowe technologie.

  • Nowe mechanizmy finansowania inwestycji w JST.
  • Gospodarka odpadami komunalnymi.
  • Transport komunalny. Drogi i komunikacja.
  • Nowe technologie i procesy w gospodarowaniu odpadami.
  • Dylematy budownictwa w samorządach. Finansowanie rozwoju mieszkalnictwa oraz remontów, źródła finasowania rewitalizacji.
  • Zieleń miejska, ochrona przyrody.
  • Technika komunalna, Gospodarka wodno-ściekowa.
  • Monitorowanie jakości usług publicznych, zlecanie usług publicznych podmiotom zewnętrznym.

 

 

Lokalizacja wydarzenia