Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Zagadnienia: inwestycje spółek miejskich (zakupy taboru, rozbudowa infrastruktury, modernizacja majątku trwałego), finasowanie - kredyty, leasing, w tym leasing zwrotny, obligacje przychodowe, dotacje); Zarządzanie – własność, struktura własności, zarząd, wynagrodzenia zarządu; Nadzór – uprawnienia kontrolne, rada nadzorcza, kto może a kto nie może i kiedy uczestniczyć w radach nadzorczych.

Panel 1 i 2

Finansowanie proekologicznych inwestycji w transporcie publicznym (infrastruktura i tabor) z wykorzystaniem leasingu i/lub obligacji przychodowych.

Panel 3

Wykorzystanie środków (w tym rezerwy) Programu Infrastruktura i Środowisko na przedsięwzięcia z zakresu ochrony klimatu (modernizacje i rozbudowa sieci, termomodernizacje) w przedsięwzięciach rewitalizacyjnych.

Panel 4

Koncentracja aktywów (fuzje spółek komunalnych) w celu poprawy zdolności finansowych sektora komunalnego w miastach – formy i metody.

Panel 5

Uprawnienia kontrolne organów jednostek samorządu terytorialnego wobec spółek komunalnych w świetle zmienionych przepisów.

Panel 6

Rady nadzorcze spółek komunalnych – kto, kiedy i na jakich warunkach może uczestniczyć w radach nadzorczych spółek. Wynagrodzenia członków organów spółek komunalnych.

 

 

Lokalizacja wydarzenia