Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider
Obecny i najbliższy rok będą niezwykle trudne dla skarbników JST. Podczas kongresu czekają nas rozmowy związane z zarządzaniem finansami w okresie kryzysu oraz projektowaniem wieloletnich prognoz finansowych w stanie ogromnej niepewności. Niezwykle ważne okaże się zapewne odpowiednie zarządzanie długiem i płynnością JST. Tematem będzie też odpowiednie kwalifikowanie i rozliczanie wydatków związanych z reagowaniem JST na pandemię COVID-19. Jak raportować i rozliczać konkretne wydatki? Niezwykle ważne w tym okresie okaże się zapewne pozyskiwanie środków zewnętrznych. Nasi eksperci i partnerzy postarają się przedstawić odpowiednie możliwości w każdej ze wspomnianych dziedzin. Oddzielną tematyką będzie również nowa perspektywa unijna 2021-2027. Jak pozyskiwać i rozliczać środki w kolejnej perspektywie finansowej? Dowiecie się Państwo podczas kongresu.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK