Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider
 1. KIERUNKI ZMIAN W USTAWIE O DOCHODACH JST. PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ W DOTACJACH NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE ORAZ SUBWENCJI OŚWIATOWEJ I DROGOWEJ cz. 1
  • Nowy sposób finansowania zadań oświatowych, uczciwa redystrybucja środków
  • Utworzenie subwencji drogowej w celu finansowania dróg wojewódzkich i krajowych
  • Likwidacja części zadań zleconych – przejęcie ich przez JST i finansowanie ze zwiększonych udziałów w podatkach dochodowych
 2. KIERUNKI ZMIAN W USTAWIE O DOCHODACH JST. PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ W PODATKACH VAT, CIT I PIT ORAZ W PODATKACH LOKALNYCH I "JANOSIKOWYM" cz. 2
  • Uzależnienie stawki podatku od nieruchomości - wysokość zadłużenia od PKB na jednego mieszkańca w podregionach
  • Zastąpienie podatku rolnego i leśnego - włączenie ich do podatku od nieruchomości
  • Nowe zasady zwrotu podatku VAT od inwestycji JST
  • Zmiana zasad i zwiększenie udziału JST w PIT i CIT
  • Zmiany zasad „Janosikowego”
  • Opodatkowanie użytków rolnych przedsiębiorcy w granicach miast
 3. FINANSOWANIE INWESTYCJI SAMORZĄDOWYCH. JAK EFEKTYWNIE POZYSKIWAĆ ŚRODKI FINANSOWE ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH WOBEC OGRANICZEŃ PRAWNYCH I ZWIĄZANYCH Z LIMITEM ZADŁUŻENIA? cz. 1
  • Jakimi produktami interesują się najczęściej samorządy? (kredyty, obligacje, finansowanie przez spółkę komunalną, inne)
  • Jakie rodzaje inwestycji wybrane instytucje finansowały w zeszłym roku? Nowatorskie projekty?
  • Nowe pomysły instytucji na ograniczenia samorządów związane z art. 243 ufp
  • Doświadczenia wybranych miast w stosowaniu form finansowania innych niż kredyty bankowe
 4. FINANSOWANIE INWESTYCJI SAMORZĄDOWYCH. JAK EFEKTYWNIE POZYSKIWAĆ ŚRODKI FINANSOWE ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH WOBEC OGRANICZEŃ PRAWNYCH I ZWIĄZANYCH Z LIMITEM ZADŁUŻENIA? cz. 2
  • Niestandardowe metody pozyskiwania finansowania dla inwestycji samorządowych – ograniczenia i preferencje
  • Jakimi produktami interesują się najczęściej samorządy? (kredyty, obligacje, finansowanie przez spółkę komunalną, inne)
  • Jakie niestandardowe możliwości pozyskiwania finansowania dla ważnych inwestycji samorządowych są dostępne dla JST?
  • Jak efektywnie i bezpiecznie korzystać z takich instrumentów?
  • Jak wybrać odpowiednią metodę finansowania dla konkretnych przedsięwzięć inwestycyjnych?
  • Czy nowe mechanizmy prawne zwiększą bezpieczeństwo finansowe samorządów terytorialnych?
 5. PROJEKT NOWEJ ORDYNACJI PODATKOWEJ - CZY SAMORZĄDOM BĘDZIE ŁATWIEJ PROWADZIĆ SPRAWY PODATKOWE?
  • Konsekwencje pozbawienia wójta prawa do interpretacji podatkowych, a zadania Centrum Kompetencyjnego Podatków Lokalnych (nowa procedura wydawania interpretacji)
  • Możliwość zaskarżania do sądów administracyjnych decyzji SKO
  • Nowe tryby postępowania i zasady umorzeń, decyzje cząstkowe, zakaz reformationis in peius, rezygnacja z odwołania od decyzji, zawieszenie z uwagi na sprawę reprezentatywną, itp.
 6. ZADŁUŻENIE CZYNSZOWE MIESZKAŃ KOMUNALNYCH DRENUJE GMINNE BUDŻETY - JAK TEMU PRZECIWDZIAŁAĆ?
  • Błędy popełniane przez JST przy windykacji długów. Współpraca z Biurem Informacji Gospodarczej – tani i skuteczny sposób odzyskiwania długów samorządowych
  • Czego samorządy mogą się nauczyć od innych branż w zakresie odzyskiwania należności?
  • Dlaczego mimo gospodarczego wzrostu rośnie zadłużenie czynszowe mieszkańców w zasobach komunalnych
  • Nieskuteczne i skuteczne narzędzia egzekwowania zadłużeń czynszowych
  • Propozycje zmiany przepisów prawa oraz inne działania pozwalające aby skuteczniej ograniczać rosnące zadłużenie
 7. PROPOZYCJE ZMIAN REGUŁ LIMITACJI ZADŁUŻENIA DLA JST
  • Przedstawienie planowanych zmian w zasadach limitacji długu
  • Konsekwencje zmian dla poszczególnych grup samorządów
  • Zagrożenia i wątpliwości związane z projektowanymi zmianami
  • W jaki sposób można się przygotować do zmian?
  • Czy nowe mechanizmy prawne zwiększą bezpieczeństwo finansowe samorządów terytorialnych?
  • Jak proponowane zmiany wpłyną na możliwości pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych w gminach, powiatach i województwach?

NAJWAŻNIEJSZE SPOTKANIE ŁĄCZĄCE LIDERÓW SAMORZĄDU I FINANSÓW

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów łączy najbardziej wpływowych przedstawicieli administracji samorządowej i publicznej ze świata biznesu i finansów w dyskusjach na temat gospodarki, rozwoju, trendówi innowacji, infrastruktury.

ORGANIZATOR

WSPÓŁGOSPODARZ

Galeria - SAMORZĄDOWE FORUM KAPITAŁU I FINANSÓW 2018 R.

galeria
galeria
galeria
galeria
galeria
galeria

PARTNERZY

Katowice miejscem spotkań świata biznesu

Katowice w zdecydowany sposób budują swój wizerunek miasta ważnych wydarzeń biznesowych. Od 2 do 3 października 2018 odbędzie się tu jedne z najbardziej prestiżowych wydarzeń – XVI Samorządowe Forum Kapitału i Finansów. Następnie w terminie od 3 do 14 grudnia 2018 w stolicy Górnego Śląska zostanie zorganizowana 24. sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Spodziewany jest udział ok. dwudziestu ośmiu tysięcy delegatów z całego świata! Z kolei w 2019 roku za sprawą Światowej Konferencji Antydopingowej Katowice staną się stolicą globalnej walki z dopingiem w sporcie.

 

Szczególnie istotnym elementem oddziałującym na rozwój przemysłu wydarzeń była zakończona w 2015 roku budowa Międzynarodowego Centrum Kongresowego (MCK), której koszt przekroczył 320 mln zł. Potężna inwestycja, wyróżniająca się dachem w formie zielonej doliny, uczęszczanej nie tylko przez mieszkańców, powstała tuż przy katowickiej ikonie – Spodku. Obiekt wybudowany na zrewitalizowanych terenach dawnej kopalni odgrywa zasadniczą rolę w kształtowaniu konkurencyjności regionu.

Obok Międzynarodowego Centrum Kongresowego, które w połączeniu ze Spodkiem, może przyjąć jednorazowo nawet 26 tys. osób, w Katowicach znajduje się wiele innych miejsc, w których odbywają się duże wydarzenia, m.in. nowe siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Muzeum Śląskiego, które sąsiadują z MCK. Potężne inwestycje zrealizowane na terenie dawnej kopalni, kontynuując dobre tradycje sąsiadującego z nimi Spodka, stały się nowym symbolem Katowic, miasta kreatywnego i innowacyjnego, które wyrosło na solidnych fundamentach przemysłowej przeszłości.

Przemiana Katowic, w której uczestniczymy od lat, sprawia, że miasto stało się zdecydowanym liderem zmian gospodarczych i społecznych. Ich efektem jest chociażby ogromne zainteresowanie inwestowaniem w mieście. W ogólnym ujęciu przekłada się to na podniesienie jakości życia w Katowicach, a w bardziej konkretnym – procentuje m.in. poszerzeniem rynku usług czy nowymi miejscami pracy. Dominującymi elementami gospodarki stały się usługi branży nowoczesnych technologii. Innym solidnym filarem, na którym wspiera się dziś miasto, jest kultura, potwierdziło to UNESCO, przyznając Katowicom tytuł Miasta Kreatywnego UNESCO w dziedzinie muzyki.

Katowice w ostatnich latach dość wyraźnie podkreśliły swoje istnienie na europejskim rynku, czego dowodem są m.in. wysokie notowania w międzynarodowych rankingach. Wyzwanie, które miasto podjęło dekadę temu, dziś procentuje wzrastającą liczbą gości odwiedzających Katowice i uczestniczących w licznych międzynarodowych eventach, m.in. w Europejskim Kongresie Gospodarczym, czyli największej imprezie biznesowej w Europie Centralnej, w mistrzostwach świata w grach komputerowych Intel Extreme Masters, w wyróżnianym w Europie OFF Festivalu czy w innych prestiżowych imprezach kulturalnych i sportowych.

Relacja z XV Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

 

Szanowni Państwo!

krupa

Zapraszam serdecznie do uczestnictwa w XVI Samorządowym Forum Kapitału i Finansów, miejsca pozyskiwania wiedzy, wymiany doświadczeń i badania trendów. Tematami wiodącymi XVI Samorządowego Forum Kapitału i Finansów będą: Silny samorząd terytorialny budujący niepodległość Rzeczypospolitej oraz Rewolucja technologiczna a zarządzanie miastem przyszłości. XVI Samorządowe Forum Kapitału i Finansów to 1300 uczestników, aż 60 debat, wykładów i prezentacji, 360 wykładowców – wielkość, różnorodność, bogata tematyka 9 równoległych konferencji oraz bardzo ciekawe wydarzenia towarzyszące. Całość tworzy przyjazny, wysoce merytoryczny kontekst dla produktów i usług finansowych, technicznych oraz organizacyjnych dla wielu obszarów działalności instytucji publicznych. Dzięki temu samorządowcy mają możliwość zapoznania się z najskuteczniejszymi rozwiązaniami, trendami i dobrymi praktykami, które wskazują im, jak najefektywniej wykorzystać środki budżetowe, którymi dysponują.
Przez minione 15 lat budowaliśmy prestiż najbardziej elitarnego wydarzenia dla samorządów i to się nam w pełni udało. Stworzyliśmy największą imprezę samorządową w Polsce, w której uczestniczy kadra zarządzająca samorządów i jednostek organizacyjnych, w tym przedstawiciele największych miast, powiatów i województw. Coraz większa frekwencja z roku na rok świadczy o tym, że to, co robimy, czynimy dobrze, z pasją i zaangażowaniem, z czego jestem bardzo dumny.

Serdecznie zapraszam Janusz Król Prezes Municipium SA Wydawcy Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”