Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Uwarunkowania prawne i polityczne sprawnej i efektywnej polityki finansowej JST. Jak sprostać finansowym potrzebom JST w nowej kadencji? Gdzie szukać optymalnych źródeł wsparcia finansowego dla nowych inwestycji i przedsięwzięć optymalizując zadłużenie? Nowe formy realizacji projektów. Jak przygotowywać się do nowej finansowej perspektywy unijnej – strategia na najbliższe lata.

Panel 1

Czy JST są zobowiązane do raportowania schematów podatkowych? Potencjalne obszary raportowania i krąg podmiotów zobowiązanych do raportowania.

Panel 2

Finansowanie instytucji samorządowych ze środków zewnętrznych.

Panel 3

Zasady waloryzacji umów o zmówienie publiczne w nowej ustawie o zamówieniach publicznych – opiniowanie ugód przez Prokuratorię Generalną.

Panel 4

Finansowanie.

Panel 5

Zmiany w zakresie limitacji zadłużenia.

Panel 6

Brak rekompensowania wzrostu kosztów zadań zleconych przez budżet państwa.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK