Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Uwarunkowania prawne i polityczne sprawnej i efektywnej polityki finansowej jst. Jak sprostać finansowym potrzebom jst w nowej kadencji? Gdzie szukać optymalnych źródeł wsparcia finasowego dla nowych inwestycji i przedsięwzięć optymalizując zadłużenie? Nowe formy realizacji projektów. Jak przygotowywać się do nowej finansowej perspektywy unijnej – strategia na najbliższe lata.

Panel 1

Czy JST są zobowiązane do raportowania schematów podatkowych? Potencjalne obszary raportowania i krąg podmiotów zobowiązanych do raportowania.

Panel 2

Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy w kontraktach zawartych w ramach zamówień publicznych ze względu na wzrost cen materiałów budowlanych oraz kosztów wynagrodzeń pracowników. Aspekty prawne i skutki dla budżetów jst.

  • wpływ na potencjał finansowy jst w nowym okresie programowania inwestycji i finansowania innych zadań, także ze środków UE,
  • wzrost zadłużenia i kłopoty z przestrzeganiem wskaźnika zadłużenia.

Panel 3

Skala ubytków w budżetach jst w związku z wdrożeniem „5 – tki Kaczyńskieg. Skutki braku rekompensowania uszczerbku dochodów dla budżetów jst.

  • przykłady i kwoty zmniejszonych dochodów w podatkach,
  • finansowanie transportu lokalnego.

Panel 4

Brak rekompensowania wzrostu kosztów zadań zleconych przez budżet państwa. Spory wokół ministerialnego algorytmu wyliczającego koszty za czynności w zakresie spraw obywatelskich.

  • przykłady czynności nieuwzględnionych w ministerialnym algorytmie,
  • żądania zwrotu części dotacji,
  • zagrożenie wszczęciem procedury odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w sporach o zwrot dotacji na powyższe zadania.

Panel 5

Rekompensata publicznoprawna. Forma organizowania i finansowania zadań komunalnych.

Panel 6

Zmiany w zakresie limitacji zadłużenia.

 

 

Lokalizacja wydarzenia