Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Uwarunkowania prawne i polityczne sprawnej i efektywnej polityki finansowej jst. Jak sprostać finansowym potrzebom jst w nowej kadencji? Gdzie szukać optymalnych źródeł wsparcia finasowego dla nowych inwestycji i przedsięwzięć optymalizując zadłużenie? Nowe formy realizacji projektów. Jak przygotowywać się do nowej finansowej perspektywy unijnej – strategia na najbliższe lata.

  • Skutki projektowanych zmian w ustawie o finansach publicznych a finanse jst.
  • Finansowanie inwestycji w samorządach: obligacje, kredyty, PPP;
  • Niestandardowe instrumenty finansowania potrzeb budżetowych JST.
  • Wpływ zmian w podatkach i opłatach lokalnych, likwidacja użytkowania wieczystego a budżety JST.
  • Obligacje przychodowe jako źródło wsparcia finansowego dla samorządowych inwestycji.
  • Czy jest szansa na upowszechnienie partnerstwa publiczno – prywatnego? Dobre praktyki realizacji projektów ppp.
  • Prace nad nową finansową perspektywą unijną - szanse czy zagrożenia dla rozwoju regionów?
  • Ugoda z dłużnikami art. 54a UFP czy warto się procesować w nieskończoność.

 

 

Lokalizacja wydarzenia