Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Skutki prawne i finansowe wprowadzenia podzielonej płatności VAT dla finansów JST i ich jednostek organizacyjnych oraz spółek. Powitanie Gości i otwarcie Kongresu Skarbników Polskich Samorządów – Edyta Szymczak, Prezes ERIF Biuro Informacji Gospodarczej SA Aleksandra Wilczak-Grzesik, Kierownik Działu Klienta Instytucjonalnego, ERIF Biuro Informacji Gospodarczej SA.

 • Jak przygotować się do wdrożenia nowych zasad rozliczeń podatku, istota metody podzielonej płatności? O czym trzeba pamiętać by ograniczyć ryzyko w zakresie VAT?
 • Ograniczenia w korzystaniu ze środków finansowych zgromadzonych na koncie dedykowanym VAT, otwarcie i prowadzenie rachunku VAT
 • Ryzyka solidarnej odpowiedzialności i sankcje
 • Ryzyka blokowania środków na podatku VAT
 • Korzyści ze stosowania mechanizmu podzielonej płatności
 • Wpływ na budżet JST i plany finansowe jednostek organizacyjnych
 • Bieżące problemy w zakresie podatku VAT w JST - problemy z klasyfikacją świadczeń, współczynnik struktury sprzedaży, odpowiedzialność karno-skarbowa

II. Sposoby finansowania inwestycji w warunkach wysokiego zadłużenia - z czego może skorzystać mały i średni samorząd, a z czego metropolia

Na koniec 2016 roku zadłużenie samorządów przekroczyło 69 mld zł, a na lata 2017-2019 zaplanowane jest zaciągnięcie kolejnych 31,5 mld zł.

 • Jak można to zrobić nie zagrażając bezpieczeństwu finansowemu samorządów?
 • Na co zwrócić uwagę i jakie rozwiązania są dostępne na rynku, zwłaszcza te dla małych i średnich samorządów?
 • Co ma zrobić samorząd, który jest już wysoko zadłużony, a potrzebuje dalszego finansowania zewnętrznego?
 • Omawiane rozwiązania i ich zastosowania w praktyce:
  • obligacje komunalne
  • obligacje przychodowe- powierzanie zadań własnych i finansowanie inwestycji przez spółki komunalne bez poręczenia JST
  • PPP
  • finansowanie długoterminowe przez EBI
  • finansowanie kapitałowe z udziałem inwestora finansowego

III. Centra usług wspólnych w samorządzie – przykłady rozwiązań organizacyjnych, prawnych i finansowych

 • Kryteria rozgraniczenia odpowiedzialności pomiędzy jednostką obsługującą i obsługiwaną
 • Granice outsourcingu w samorządzie
 • Wzajemne obowiązki informacyjne
 • Szanse i zagrożenia

IV. Restrukturyzacja długu, uszczelnienie mechanizmu indywidualnego wskaźnika zadłużenia oraz doprecyzowanie przepisów o zaciąganiu długów przez JST – propozycje Ministerstwa Finansów

 • Nowe zasady obliczania wskaźnika zadłużenia samorządów od 2018 r.
 • Ograniczenie montaży finansowych inwestycji a wpływ na wykorzystanie środków unijnych. Konsekwencje
 • Łatwiejsza restrukturyzacja zadłużenia
 • Propozycje samorządów a propozycje Ministerstwa Finansów. Czy możliwe są punkty styczne?

V. Perspektywy polityki dochodowej jst

 • Jak finansować projekty inwestycyjne: dług czy kieszeń mieszkańców? Co jeśli sytuacja makroekonomiczna pogorszy się?
 • Struktura dochodów jst. Potrzeba zmian?
 • Depopulacja – nowe wyzwanie dla polityki budżetowej.
 • VAT – czy można ograć silniejszego gracza?
 • Wyzwania podatkowe dla jst
 • Uszczelnianie systemu podatkowej – bilans korzyści i kosztów dla jst.
 • Nowe technologie w obsłudze podatków.

VI. Finanse samorządowe - w poszukiwaniu wzrostu transparentności i odpowiedzialności

 • Czy transparentność finansów samorządowych w Polsce jest dostateczna w świetle standardów międzynarodowych ?
 • Czy finanse samorządowe są mniej transparentne od finansów rządu ?
 • Jak skuteczniej przeciwdziałać niewypłacalności jednostek samorządu terytorialnego ?
 • Jak zwiększać odpowiedzialność członków organów jednostek samorządu terytorialnego za ich kondycje finansową ?
 • Jak zwiększać świadomość ekonomiczną, poczucie sprawstwa i odpowiedzialności za stan finansów JST mieszkańców wspólnot samorządowych ?

+ 1300 UCZESTNIKÓW

+ 100 PANELI I DEBAT

+ 500 EKSPERTÓW

NAJWAŻNIEJSZE SPOTKANIE ŁĄCZĄCE LIDERÓW SAMORZĄDU I FINANSÓW

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów łączy najbardziej wpływowych przedstawicieli administracji samorządowej i publicznej ze świata biznesu i finansów w dyskusjach na temat gospodarki, rozwoju, trendówi innowacji, infrastruktury.

PARTNERZY

AKTUALNOŚCI

Gminny Program Profilaktyki Raka Piersi w oparciu o innowacyjny System Braster

W ramach zbliżającego się Samorządowego Forum Zdrowia (5-6 października w Katowicach) wszyscy uczestnicy będą mieli okazję poznać innowacyjny Gminny Program Profilaktyki Raka Piersi. Projekt ten jest adresowany do samorządów i dzięki przełomowemu na skalę świata Systemowi Domowej Profilaktyki Raka Piersi Braster, daje władzom szansę na zadbanie o zdrowie mieszkanek oraz nowoczesne narzędzie do samobadania piersi w domu. W jaki sposób samorządy mogą wprowadzić ten program u siebie i jakie są z niego realne korzyści? Odpowiedzi na te pytania poznają Państwo podczas panelu dyskusyjnego w trakcie drugiego dnia Forum, którego członkiem będzie Wojciech Dereszowski - wójt gminy Kurzętnik, która jako pierwsza w Polsce zrealizowała Gminny Program Profilaktyki Raka Piersi w oparciu o System Braster. 

Więcej…

Katowice miejscem spotkań świata biznesu

Katowice w zdecydowany sposób budują swój wizerunek miasta ważnych wydarzeń biznesowych. Od 5 do 6 października 2017 odbędzie się tu jedne z najbardziej prestiżowych wydarzeń – XV Samorządowe Forum Kapitału i Finansów. W przyszłym roku w stolicy Górnego Śląska zostanie zorganizowana 24. sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Spodziewany jest udział ok. osiemnastu tysięcy delegatów z całego świata! Z kolei w 2019 roku za sprawą Światowej Konferencji Antydopingowej Katowice staną się stolicą globalnej walki z dopingiem w sporcie.

 

Szczególnie istotnym elementem oddziałującym na rozwój przemysłu wydarzeń była zakończona w 2015 roku budowa Międzynarodowego Centrum Kongresowego (MCK), której koszt przekroczył 320 mln zł. Potężna inwestycja, wyróżniająca się dachem w formie zielonej doliny, uczęszczanej nie tylko przez mieszkańców, powstała tuż przy katowickiej ikonie – Spodku. Obiekt wybudowany na zrewitalizowanych terenach dawnej kopalni odgrywa zasadniczą rolę w kształtowaniu konkurencyjności regionu.

Obok Międzynarodowego Centrum Kongresowego, które w połączeniu ze Spodkiem, może przyjąć jednorazowo nawet 26 tys. osób, w Katowicach znajduje się wiele innych miejsc, w których odbywają się duże wydarzenia, m.in. nowe siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Muzeum Śląskiego, które sąsiadują z MCK. Potężne inwestycje zrealizowane na terenie dawnej kopalni, kontynuując dobre tradycje sąsiadującego z nimi Spodka, stały się nowym symbolem Katowic, miasta kreatywnego i innowacyjnego, które wyrosło na solidnych fundamentach przemysłowej przeszłości.

Przemiana Katowic, w której uczestniczymy od lat, sprawia, że miasto stało się zdecydowanym liderem zmian gospodarczych i społecznych. Ich efektem jest chociażby ogromne zainteresowanie inwestowaniem w mieście. W ogólnym ujęciu przekłada się to na podniesienie jakości życia w Katowicach, a w bardziej konkretnym – procentuje m.in. poszerzeniem rynku usług czy nowymi miejscami pracy. Dominującymi elementami gospodarki stały się usługi branży nowoczesnych technologii. Innym solidnym filarem, na którym wspiera się dziś miasto, jest kultura, potwierdziło to UNESCO, przyznając Katowicom tytuł Miasta Kreatywnego UNESCO w dziedzinie muzyki.

Katowice w ostatnich latach dość wyraźnie podkreśliły swoje istnienie na europejskim rynku, czego dowodem są m.in. wysokie notowania w międzynarodowych rankingach. Wyzwanie, które miasto podjęło dekadę temu, dziś procentuje wzrastającą liczbą gości odwiedzających Katowice i uczestniczących w licznych międzynarodowych eventach, m.in. w Europejskim Kongresie Gospodarczym, czyli największej imprezie biznesowej w Europie Centralnej, w mistrzostwach świata w grach komputerowych Intel Extreme Masters, w wyróżnianym w Europie OFF Festivalu czy w innych prestiżowych imprezach kulturalnych i sportowych.

Słowo prezydenta

krupa

Turystyka biznesowa w Katowicach rozwija się dynamicznie. Bardzo się cieszę, że w tym roku Katowice po raz trzeci z rzędu będą mogły gościć najważniejszych przedstawicieli administracji samorządowej i publicznej ze świata biznesu i finansów w dyskusjach na temat gospodarki, rozwoju, trendów i innowacji, infrastruktury podczas XV Samorządowego Forum Kapitału i Finansów organizowanego w dniach 5-6 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Katowice od wielu już lat poddają się wielowymiarowej przemianie, dzięki czemu dzisiaj nasza oferta jest postrzegana jako wyjątkowo bogata zarówno przez inwestorów, ale i przez gości uczestniczących w dużych, nierzadko międzynarodowych, wydarzeniach nie tylko gospodarczych, lecz także kulturalnych i sportowych. Aż 762 tys. gości wydarzeń konferencyjnych i targowych przybyło do Katowic w 2016 r. To aż o 180 tys. więcej osób więcej niż w 2015 r. Oznacza to 31% wzrost. To pokazuje, że sprawdza się nasza konsekwentnie realizowana strategia ukierunkowana na rozwój turystyki biznesowej, ściąganie nowych imprez biznesowych oraz rozwijanie tych, które już przyciągnęliśmy. Bardzo cieszy nas fakt, że przyjeżdżający do Katowic goście dostrzegają przemianę miasta i chętnie korzystają z oferty przygotowanej przez obiekty w Strefie Kultury, zwiedzają zabytkowy Nikiszowiec czy przechadzają się szlakiem moderny. Osoby te często polecają później Katowice jako miasto warte odwiedzenia i co więcej – dobre do ulokowania tu swojego biznesu!