Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Innowacje kojarzą się głównie z miastem i nowoczesnymi technologiami. Nic bardziej mylnego. Innowacja to zmiana po to by żyło się lepiej, nie tylko w odniesieniu do technologii, choć i te wkraczają na wieś chociażby w postaci odnawialnych źródeł energii. Na terenach wiejskich jest jednak dużo większy potencjał rozwojowy. Dla rozwoju wsi potrzeba innowacyjnych przedsiębiorstw i innowacji w lokalnym zarządzaniu, w promocji, turystyce, edukacji i polityce rolnej. Podczas paneli porozmawiamy o tym gdzie i jak szukać innowacji, od czego zacząć i jak je wdrażać.

Program szczegółowy

godzina GŁOS GMIN WIEJSKICH
2 październik 2019r.
12:30-14:00 Najważniejsi są ludzie. Jak lokalne inicjatywy zmieniają oblicze wsi.
• Na ile społeczności wiejskie (mieszkańcy i samorządowcy) są gotowe na innowacyjne?
• Partnerstwa publiczno-społeczne jako kooperacja pomocna w walce z deficytem kapitału społecznego.
• Fundusze na rozwój potencjału społecznego polskiej wsi.
• Przejrzystość organizacji społecznych, a otwartość władz samorządowych.
14:00-14:45 Przerwa obiadowa
14:45-16:15 Gmina samowystarczalna energetycznie. Odnawialne źródła energii i klastry energii – realna szansa czy mit?
• Czy wiatraki mogą być w każdej gminie? Jakie warunki musi spełniać gmina, żeby myśleć o inwestycjach związanych z OZE?
• Dywersyfikacja czy specjalizacja? Inwestować we wszystkie źródła na raz, czy wyspecjalizować się w jednej odmianie?
• Jakie OZE są najlepsze na terenach wiejskich w Polsce?
• Czy warto łączyć się w klastry?
16:15-16:30 Przerwa kawowa
16:30-17:30 Jak walczymy o czyste powietrze. Czy rządowy program może skutecznie rozwiązać problem smogu?
• Czy dublowanie się programów rządowych (Stop smog, Czyste Powietrze), regionalnych i unijnych sprzyja rozwiązaniu problemu?
• Jaki powinien być udział samorządów w programie?
• Dlaczego nie wszyscy chcą wymienić piece?
• Ubóstwo energetyczne, a program rządowy.
17:30-18:00 Przerwa kawowa
18:00-20:00 Przerwa Techniczna
20:00-24:00 GALA INWESTORÓW SAMORZĄDOWEYCH/ KONCERT DE MONO
3 październik 2019 r.
11:45-13:15 Jak tanio budować i remontować drogi lokalne.
13:15-13:30 Przerwa kawowa
13:30-15:00 Planowanie przestrzenne na wsi. Czy proponowane zmiany zatrzymają chaos urbanistyczny na wsi?
• Zmiany w planowaniu przestrzennym proponowane przez rząd.
• Dlaczego nie działa ustawa krajobrazowa.
• Czy gminom zależy na zatrzymaniu rozlewania się miast?
• Kto zarabia na chaosie przestrzennym?
15:00-15:15 Przerwa kawowa
15:15-16:15 Nowelizacja ustawy o obrocie ziemią rolną.
• Łatwiej sprzedać, ale trudno wybudować – czy ustawa zamroziła inwestycje mieszkaniowe na wsi na 5 lat?
• Prawo pierwokupu nie zagraża już deweloperom?
• Nabycie nieruchomości rolnej przez samorządowe osoby prawne za zgoda dyrektora generalnego KOWR, wyłącznie na cele publiczne.
16:15-17:15 Przerwa obiadowa

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK