Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Innowacje kojarzą się głównie z miastem i nowoczesnymi technologiami. Nic bardziej mylnego. Innowacja to zmiana po to by żyło się lepiej, nie tylko w odniesieniu do technologii, choć i te wkraczają na wieś chociażby w postaci odnawialnych źródeł energii. Na terenach wiejskich jest jednak dużo większy potencjał rozwojowy. Dla rozwoju wsi potrzeba innowacyjnych przedsiębiorstwa i innowacji w lokalnym zarządzaniu, w promocji, turystyce, edukacji i polityce rolnej. Podczas paneli porozmawiamy o tym gdzie i jak szukać innowacji, od czego zacząć i jak je wdrażać.

Panel 1

Rozwój gmin wiejskich poprzez inwestycje w kapitał społeczny.

Panel 2

OZE, czyste powietrze.

  • Danuta Chilik – Wójt Gminy Miejsce Piastowe,
  • Sławomir Chojnowski – Wójt Gminy Kleszczów,
  • Lesław Kuźniar – Wójt Gminy Trzebownisko,
  • Michał Kontraktowicz – Wójt Gminy Stawiguda,
  • Karol Mikołajczyk – Wójt Gminy Turek,
  • Wilhelm Woźniak – Wójt Gminy Krasne,
  • Bartosz Chojnacki – Z-ca Wójta Gminy Lubin,
  • Kazimierz Hudzik – Sekretarz Gminy Kleszczów.

Panel 3

Prace nad Wspólną Polityką Rolną (system dopłat bezpośrednich, pieniądze dla obszarów wiejskich.

Panel 4

Fundusze unijne dla obszarów wiejskich.

Panel 5

Planowanie przestrzenne na wsi. Proponowane zmiany.

Panel 6

Organizacja oświaty a ingerencja w kompetencje samorządów.

 

 

Lokalizacja wydarzenia