Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider
 1. GŁÓWNE KIERUNKI ZMIAN W POLITYCE ROLNEJ ORAZ POLITYCE SPÓJNOŚCI UE PO 2020 ROKU I JAKI TO MA MIEĆ WPŁYW NA ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE?
  • Jaka Wspólna Polityka Rolna i polityka spójności po 2020 roku?
  • Oczekiwania w zakresie rozwoju obszarów wiejskich
  • Krajowe instrumenty wsparcia polskiej wsi
 2. ZMIANY USTAWOWE W OPODATKOWANIU PRODUKCJI ENERGII ODNAWIALNEJ A FINANSE SAMORZĄDU
  • Czy samorządy będą musiały rzeczywiście oddać pieniądze, czy mogą odmówić stwierdzenia nadpłaty podatku
  • Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie konstytucyjności przepisów zmieniających zasady opodatkowania elektrowni wiatrowych z mocą wsteczną
  • Prawo samorządów do ubiegania się o rekompensaty od Skarbu Państwa
  • Realne konsekwencje zmiany sposobu opodatkowania elektrowni wiatrowych (cięcia inwestycji, kosztów, zaciąganie kredytów, etc.)
  • Jak przekuć problem podatkowy w sukces?
 3. ROZWÓJ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA OBSZARACH WIEJSKICH
  • Inteligentne sieci elektroenergetyczne na obszarach wiejskich
  • Realne zachęty do podejmowania lokalnych inicjatyw na terenach Wiejskich
  • Wykorzystanie OZE w ramach spółdzielni energetycznych
  • Rozwój energetyki prosumenckiej w gospodarstwach rolnych
  • Wsparcie dla biogazowni rolniczych
 4. JAK SAMORZĄD MOŻE SKUTECZNIE STYMULOWAĆ TURYSTYKĘ WIEJSKĄ?
  • Jak wykorzystać dziedzictwo historyczne i kulturowe w turystyce wiejskiej?
  • Innowacyjne formy promocji turystyki wiejskiej – dobre praktyki
 5. JAK WYRÓWNAĆ SZANSE W EDUKACJI POMIĘDZY MIASTEM A WSIĄ
  • Rola szkoły w rozwoju wsi. O potrzebie utrzymania sieci małych szkół, budowy sieci małych przedszkoli i współpracy z organizacjami pozarządowymi
  • Dawne i nowe sposoby uspołeczniania oświaty i tworzenia środowiska sprzyjającego edukacji i rozwojowi
  • Czego miasto może nauczyć się od wsi. Jak chronić oświatę w gminie przed rewolucjami edukacyjnymi ze strony kolejnych ministrów?
 6. PROBLEMY Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ I MOSTOWĄ NA WSIACH. INNOWACYJNE ROZWIAZANIA
  • Prawne i finansowe aspekty związane z planowaniem dróg oraz pozyskiwanie nieruchomości pod drogi
  • Mosty kompozytowe
  • Nowoczesne technologie naprawy nawierzchni drogowej
  • Fundusz dróg samorządowych
 7. BUDOWANIE LOKALNEJ TOŻSAMOŚCI. ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO I SPOŁECZNEGO POLSKIEJ WSI
  • Produkty regionalne jako sposób na budowanie marki wsi i regionu
  • Innowacje – czy, dlaczego i po co? Jak wspierać innowacyjne rozwiązania na obszarach wiejskich? –Znaczenie innowacji dla rozwoju przestrzeni wiejskiej
  • Dobre praktyki w projektach odnowy wsi
  • Wyzwania demograficzne, społeczne i kulturowe stojące przed polską wsią
 8. OCHRONA ZDROWIA NA OBSZARACH NIEZURBANIZOWANYCH. PROBLEMY I WYZWANIA
  • Poprawa dostępu mieszkańców wsi do placówek ochrony zdrowia
  • Dostęp do aptek całodobowych
  • Pomysły na poprawę jakości opieki zdrowotnej: dentobusy, mobilne gabinety lekarskie, powrót lekarza do szkoły

NAJWAŻNIEJSZE SPOTKANIE ŁĄCZĄCE LIDERÓW SAMORZĄDU I FINANSÓW

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów łączy najbardziej wpływowych przedstawicieli administracji samorządowej i publicznej ze świata biznesu i finansów w dyskusjach na temat gospodarki, rozwoju, trendówi innowacji, infrastruktury.

ORGANIZATOR

WSPÓŁGOSPODARZ

Galeria - SAMORZĄDOWE FORUM KAPITAŁU I FINANSÓW 2018 R.

galeria
galeria
galeria
galeria
galeria
galeria

PARTNERZY

Katowice miejscem spotkań świata biznesu

Katowice w zdecydowany sposób budują swój wizerunek miasta ważnych wydarzeń biznesowych. Od 2 do 3 października 2018 odbędzie się tu jedne z najbardziej prestiżowych wydarzeń – XVI Samorządowe Forum Kapitału i Finansów. Następnie w terminie od 3 do 14 grudnia 2018 w stolicy Górnego Śląska zostanie zorganizowana 24. sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Spodziewany jest udział ok. dwudziestu ośmiu tysięcy delegatów z całego świata! Z kolei w 2019 roku za sprawą Światowej Konferencji Antydopingowej Katowice staną się stolicą globalnej walki z dopingiem w sporcie.

 

Szczególnie istotnym elementem oddziałującym na rozwój przemysłu wydarzeń była zakończona w 2015 roku budowa Międzynarodowego Centrum Kongresowego (MCK), której koszt przekroczył 320 mln zł. Potężna inwestycja, wyróżniająca się dachem w formie zielonej doliny, uczęszczanej nie tylko przez mieszkańców, powstała tuż przy katowickiej ikonie – Spodku. Obiekt wybudowany na zrewitalizowanych terenach dawnej kopalni odgrywa zasadniczą rolę w kształtowaniu konkurencyjności regionu.

Obok Międzynarodowego Centrum Kongresowego, które w połączeniu ze Spodkiem, może przyjąć jednorazowo nawet 26 tys. osób, w Katowicach znajduje się wiele innych miejsc, w których odbywają się duże wydarzenia, m.in. nowe siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Muzeum Śląskiego, które sąsiadują z MCK. Potężne inwestycje zrealizowane na terenie dawnej kopalni, kontynuując dobre tradycje sąsiadującego z nimi Spodka, stały się nowym symbolem Katowic, miasta kreatywnego i innowacyjnego, które wyrosło na solidnych fundamentach przemysłowej przeszłości.

Przemiana Katowic, w której uczestniczymy od lat, sprawia, że miasto stało się zdecydowanym liderem zmian gospodarczych i społecznych. Ich efektem jest chociażby ogromne zainteresowanie inwestowaniem w mieście. W ogólnym ujęciu przekłada się to na podniesienie jakości życia w Katowicach, a w bardziej konkretnym – procentuje m.in. poszerzeniem rynku usług czy nowymi miejscami pracy. Dominującymi elementami gospodarki stały się usługi branży nowoczesnych technologii. Innym solidnym filarem, na którym wspiera się dziś miasto, jest kultura, potwierdziło to UNESCO, przyznając Katowicom tytuł Miasta Kreatywnego UNESCO w dziedzinie muzyki.

Katowice w ostatnich latach dość wyraźnie podkreśliły swoje istnienie na europejskim rynku, czego dowodem są m.in. wysokie notowania w międzynarodowych rankingach. Wyzwanie, które miasto podjęło dekadę temu, dziś procentuje wzrastającą liczbą gości odwiedzających Katowice i uczestniczących w licznych międzynarodowych eventach, m.in. w Europejskim Kongresie Gospodarczym, czyli największej imprezie biznesowej w Europie Centralnej, w mistrzostwach świata w grach komputerowych Intel Extreme Masters, w wyróżnianym w Europie OFF Festivalu czy w innych prestiżowych imprezach kulturalnych i sportowych.

Relacja z XV Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

 

Szanowni Państwo!

krupa

Zapraszam serdecznie do uczestnictwa w XVI Samorządowym Forum Kapitału i Finansów, miejsca pozyskiwania wiedzy, wymiany doświadczeń i badania trendów. Tematami wiodącymi XVI Samorządowego Forum Kapitału i Finansów będą: Silny samorząd terytorialny budujący niepodległość Rzeczypospolitej oraz Rewolucja technologiczna a zarządzanie miastem przyszłości. XVI Samorządowe Forum Kapitału i Finansów to 1300 uczestników, aż 60 debat, wykładów i prezentacji, 360 wykładowców – wielkość, różnorodność, bogata tematyka 9 równoległych konferencji oraz bardzo ciekawe wydarzenia towarzyszące. Całość tworzy przyjazny, wysoce merytoryczny kontekst dla produktów i usług finansowych, technicznych oraz organizacyjnych dla wielu obszarów działalności instytucji publicznych. Dzięki temu samorządowcy mają możliwość zapoznania się z najskuteczniejszymi rozwiązaniami, trendami i dobrymi praktykami, które wskazują im, jak najefektywniej wykorzystać środki budżetowe, którymi dysponują.
Przez minione 15 lat budowaliśmy prestiż najbardziej elitarnego wydarzenia dla samorządów i to się nam w pełni udało. Stworzyliśmy największą imprezę samorządową w Polsce, w której uczestniczy kadra zarządzająca samorządów i jednostek organizacyjnych, w tym przedstawiciele największych miast, powiatów i województw. Coraz większa frekwencja z roku na rok świadczy o tym, że to, co robimy, czynimy dobrze, z pasją i zaangażowaniem, z czego jestem bardzo dumny.

Serdecznie zapraszam Janusz Król Prezes Municipium SA Wydawcy Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”