Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Innowacje kojarzą się głównie z miastem i nowoczesnymi technologiami. Nic bardziej mylnego. Innowacja to zmiana po to by żyło się lepiej, nie tylko w odniesieniu do technologii, choć i te wkraczają na wieś chociażby w postaci odnawialnych źródeł energii. Na terenach wiejskich jest jednak dużo większy potencjał rozwojowy. Dla rozwoju wsi potrzeba innowacyjnych przedsiębiorstw i innowacji w lokalnym zarządzaniu, w promocji, turystyce, edukacji i polityce rolnej. Podczas paneli porozmawiamy o tym gdzie i jak szukać innowacji, od czego zacząć i jak je wdrażać.

Panel 1

Najważniejsi są ludzie. Jak lokalne inicjatywy zmieniają oblicze wsi.

 • Na ile społeczności wiejskie (mieszkańcy i samorządowcy) są gotowe na innowacyjne?
 • Partnerstwa publiczno-społeczne jako kooperacja pomocna w walce z deficytem kapitału społecznego.
 • Fundusze na rozwój potencjału społecznego polskiej wsi.
 • Przejrzystość organizacji społecznych, a otwartość władz samorządowych.

Panel 2

Gmina samowystarczalna energetycznie. Odnawialne źródła energii i klastry energii – realna szansa czy mit?

 • Czy wiatraki mogą być w każdej gminie? Jakie warunki musi spełniać gmina, żeby myśleć o inwestycjach związanych z OZE?
 • Dywersyfikacja czy specjalizacja? Inwestować we wszystkie źródła na raz, czy wyspecjalizować się w jednej odmianie?
 • Jakie OZE są najlepsze na terenach wiejskich w Polsce?
 • Czy warto łączyć się w klastry?

Panel 3

Jak walczymy o czyste powietrze. Czy rządowy program może skutecznie rozwiązać problem smogu?

 • Czy dublowanie się programów rządowych (Stop smog, Czyste Powietrze), regionalnych i unijnych sprzyja rozwiązaniu problemu?
 • Jaki powinien być udział samorządów w programie?
 • Dlaczego nie wszyscy chcą wymienić piece?
 • Ubóstwo energetyczne, a program rządowy.

Panel 4

Jak tanio budować i remontować drogi lokalne.

Panel 5

Planowanie przestrzenne na wsi. Czy proponowane zmiany zatrzymają chaos urbanistyczny na wsi?

 • Zmiany w planowaniu przestrzennym proponowane przez rząd.
 • Dlaczego nie działa ustawa krajobrazowa.
 • Czy gminom zależy na zatrzymaniu rozlewania się miast?
 • Kto zarabia na chaosie przestrzennym?

Panel 6

Nowelizacja ustawy o obrocie ziemią rolną.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK