Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Gospodarka odpadami w czasie epidemii

  • Dobre praktyki związane z reagowaniem w sytuacji zagrożenia epidemicznego
  • Przegląd problemów, jakie się pojawiły
  • Potrzeby legislacyjne
  • Współpraca z wojewodami
  • Całościowe spojrzenie na problemy okiem przedstawicieli JST

Wyzwania samorządów wobec problemów gospodarki wodnej

  • Nowe podejście do zaopatrzenia w wodę pitną, dostęp do wody, obowiązkowe zarządzanie ryzykiem
  • Metody walki z suszą, oczekiwania samorządowców wobec rządowego projektu ustawy o inwestycjach związanych z przeciwdziałaniem suszy
  • Miejskie programy rozwoju małej retencji
  • Przygotowanie miast do zmian klimatu

Powierzanie zadań własnych spółkom komunalnym - aspekty prawne i finansowe (panel on-line)

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK