Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider
  • Gospodarka odpadami w czasie epidemii
  • Finansowanie przedsięwzięć wodno-kanalizacyjnych
  • Wyzwania samorządów wobec problemów gospodarki wodnej
  • Powierzanie zadań własnych spółkom komunalnym – aspekty prawne i finansowe
  • Innowacyjne metody finansowania inwestycji mieszkaniowych

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK