Facebook - Samorządowe Forum Kapitału i Finansów
Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Dzień I – 6 października 2021 r.

12:30 - 13:30 WYKŁAD: ZAPÓŹNIENIA W WYPOSAŻENIU TERENÓW WIEJSKICH W INFRASTRUKTURĘ, GŁÓWNE KIERUNKI KONIECZNYCH INWESTYCJI

14:15 - 15:15 Panel I ŹRÓDŁA, NAKŁADY I ZASADY FINANSOWANIA INWESTYCJI NA TERENACH WIEJSKICH – POSTULATY POD ADRESEM RZĄDU RP

 • Potrzeby gmin wiejskich w zakresie wyposażenia w infrastrukturę komunalną
 • Środki krajowe: skutki ograniczenia dochodów samorządów a zdolność gmin do inwestowania, rola Programu Inwestycji Strategicznych
 • Środki unijne: planowana wielkość nakładów i priorytety w zakresie budowy infrastruktury na wsi w Krajowym Planie Odbudowy oraz w politykach zdefiniowanych w perspektywie budżetowej UE na lata 2021 – 2027

15:15 - 16:15 Panel II AKCELERACJA NOWEJ EKOLOGII VS ROZWÓJ ROLNICTWA - JESZCZE DLA CZŁOWIEKA CZY JUŻ PRZECIW NIEMU?

 • Czy gospodarcze korzystanie ze środowiska, w tym lasów, jest sprzeczne z zasadniczymi celami ekologii i ochrony klimatu?
 • Dobrostan zwierząt a koszty odstąpienia od klatkowego chowu drobiu i zwierząt futerkowych
 • Program wprowadzenia pozwoleń na emisję CO2 w branżach produkujących na potrzeby rolnictwa a konkurencyjność polskiej i europejskiej produkcji żywności na światowych rynkach
 • Bezpośrednie skutki wzrostu kosztów produkcji rolnej oraz ograniczenia produkcji w gospodarstwach wielkotowarowych dla tempa i kierunków rozwoju obszarów wiejskich

16:30 - 17:15 Wykład: Przyszłość rolnictwa w Polsce i w Europie w świetle programu Komisji Europejskiej Fit for 55

Dzień II – 7 października 2021 r.

12:15 - 13:15 Panel I PRZYSZŁOŚĆ GMIN WIEJSKICH: DEPOPULACJA I UWIĄD CZY SZANSA NA WYSOKĄ JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW?

 • Ekologia a produkcja żywności – nieprzezwyciężalny konflikt wartości czy gra interesów?
 • Polityka Unii Europejskiej wobec polskiego rolnictwa – szanse i zagrożenia
 • Jak należy rozumieć rozwój obszarów wiejskich i politykę samorządową dla poprawy jakości życia i warunków dla aktywności gospodarczej mieszkańców wsi

13:30 - 14:30 WYKŁAD: MODEL FINANSOWANIA EDUKACJI NA POZIOMIE SAMORZĄDOWYM – TWORZYMY JAKOŚĆ CZY JAKOŚ TO BĘDZIE?

14:30 - 15:30 Panel II EDUKACJA W GMINACH WIEJSKICH POSTULATY POD ADRESEM RZĄDU RP

 • Samodzielność organu prowadzącego w zakresie ustalania sieci szkół na swoim terenie i swoboda powoływania dyrektorów
 • Wycena zadań oświatowych realizowanych przez samorządy a postulat kategoryzacji jst
 • Nowelizacja Karty nauczyciela, postulaty pod adresem nowego statusu zawodowego nauczyciela
 • Finansowanie płac nauczycieli centralne przez rząd czy lokalne przez samorządy?

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK

Polityka cookies
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.       AKCEPTUJĘ