Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider
  • Sytuacja finansowa gmin wiejskich po pandemii i bonie inwestycyjnym
  • Uwaga na wodę! Jak gminy wiejskie mogą reagować na kaprysy natury: susze, powodzie, podtopienia
  • Gminy wiejskie w nowej perspektywie finansowej UE. Gdzie szukać pieniędzy i na jakie projekty się szykować
  • Transport publiczny na terenach wiejskich. W jaki sposób wieś mierzy się z wykluczeniem transportowym
  • Innowacyjne rozwiązania wodno-kanalizacyjne

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK