Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider
Organizacja sesji rady w czasie pandemii wywołała ogromne kontrowersje w świecie radnych, mieszkańców i prawników. To dyskusja o bezpiecznych i przejrzystych rozwiązaniach technicznych, zapewnieniu możliwości udziału w sesjach mieszkańcom, weryfikacji głosowań, przebiegu sesji i w końcu jej legalności. Ta szczególna okoliczność powoduje, że ważna wydaje się znów rozmowa o podstawach działania rady, prerogatywach przewodniczącego i sposobach prowadzenia sesji.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK