Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Funkcjonowanie rady z wykorzystaniem zdalnych środków komunikacji

 • Kiedy można nagrywać sesję?
 • Czy w sesji online mogą brać udział mieszkańcy?
 • Nagrywanie i udostępnianie nagrań z sesji przez mieszkańców i radnych
 • Podjęcie uchwały o wyłączeniu z nagrania
 • Bezpieczeństwo transmisji
 • Organizacja sesji w czasie pandemii – doświadczenia i wnioski

Radny kontroluje spółkę komunalną (panel on-line)

 • Tajemnica przedsiębiorstwa i naruszenie dóbr osobistych jako przyczyna odmowy udostępnienia informacji
 • Ustawa o dostępie do informacji publicznej a uprawnienia kontrolne radnych
 • Forma i tryb prowadzenia kontroli w spółce
 • Żądanie informacji nie stanowiącej informacji publicznej
 • Uregulowanie kontroli radnych w statucie i regulaminie wewnętrznym spółki (jako wskazanie pracownikom spółki sposobu rozpatrzenia żądania)
 • Kontrola w spółce komunalnej z mniejszościowym udziałem samorządu
 • Możliwość wyłączenia spółki komunalnej spod kontroli rady
 • Kontrola poza sferą użyteczności publicznej

Interpelacja jako szczególny środek realizacji prawa radnego (panel on-line)

 • Treść i forma interpelacji
 • Czy interpelacja może być doprecyzowana w statucie?
 • Czym interpelacja różni się od zapytania radego? Ograniczenia w korzystaniu z interpelacji
 • Publiczny charakter interpelacji
 • Terminy odpowiedni na interpelacje
 • Kto kwalifikuje pismo jako interpelację? Przewodniczący czy wójt?
 • Jakie są skutki prawne braku odpowiedzi lub nieterminowej odpowiedzi na interpelację

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK