Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider
  • Organizacja sesji w czasie pandemii – doświadczenia i wnioski
  • Funkcjonowanie rady z wykorzystaniem zdalnych środków komunikacji
  • Interpelacja jako szczególny środek realizacji prawa radnego
  • Radny kontroluje spółkę komunalną
  • Jak uniknąć błędów w uchwałach śmieciowych

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK