Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

W listopadzie minie rok od wybrania nowych przedstawicieli władz samorzadowych. Jest to pierwszy rok stosowania wprowadzonych w styczniu 2018 roku przepisów zmieniającyh organizację rad gmin i dających im nowe kompetencje. Porozmawiamy o tym jak samorządowcy, którzy zostali wybranie na 5 lat radzą sobie ze stosowaniem znowelizowanych przepisów i postaramy się wspólnie rozwiać najcześciej pojawiające się wątpliwości. Sprawdzimy też jak w organizacji prac rad mogą pomóc nowe technologie i innowacyjne rozwiązania.

  • Raport o stanie JST oraz wotum zaufania.
  • Nowoczesna rada gminy, transmisja obrad rady oraz nagrywanie obrazu i dźwięku z obrad.
  • Organizacja pracy rady, rada i jej komisje.
  • Konieczność zapewnienia fachowej wiedzy radnym warunkiem koniecznym skutecznego działania rady.
  • Rola i pozycja rady i przewodniczącego rady w regulacjach prawnych a polityczna rzeczywistość.

 

 

Lokalizacja wydarzenia