Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

W listopadzie minie rok od wybrania nowych przedstawicieli władz samorzadowych. Jest to pierwszy rok stosowania wprowadzonych w styczniu 2018 roku przepisów zmieniającyh organizację rad gmin i dających im nowe kompetencje. Porozmawiamy o tym jak samorządowcy, którzy zostali wybranie na 5 lat radzą sobie ze stosowaniem znowelizowanych przepisów i postaramy się wspólnie rozwiać najcześciej pojawiające się wątpliwości. Sprawdzimy też jak w organizacji prac rad mogą pomóc nowe technologie i innowacyjne rozwiązania.

Panel 1

Praktyczne funkcjonowanie Komisji skarg wniosków i petycji.

Panel 2

Kwestie z problematyki RODO a obowiązkowa transmisja obrad.

Panel 3

Raport o stanie JST oraz wotum zaufania – pierwsze doświadczenia.

Panel 4

Indywidualne uprawnienia kontrolne radnych a uprawnienia komisji rewizyjnej.

Panel 5

Głosowanie elektroniczne, wspólne posiedzenia komisji, sposób tworzenia protokołów – wątpliwości w zapisach statutowych i rozstrzygnięciach wojewodów.

Panel 6

Uchwała w sprawie inicjatywy obywatelskiej. Doświadczenia pierwszych inicjatyw obywatelskich.

 

 

Lokalizacja wydarzenia