Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Podczas tej konferencji zajmiemy się między innymi audytem efektywnościowym oraz audytem bezpieczeństwa informacji. Nie zabraknie również tematów związanych z prawidłowym przeprowadzaniem audytu w procedurze zamówień publicznych, identyfikacją i zarządzaniem ryzykiem czy kontrolą zarządczą.

Panel 1

Kontrola zarządzania – doświadczenia 10 lat funkcjonowania.

Panel 2

E-samorząd wyzwania dla audytorów.

Panel 3

Audyt projektów europejskich. Główne ryzyka powodujące utratę środków.

Panel 4

Wymiana doświadczeń.

Panel 5

Zapobieganie nadużyciom w samorządach.

Panel 6

Procedury audytu – czy mamy co usprawniać?

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK