Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Podczas tej konferencji zajmiemy sie między innymi audytem efektywnościaowym oraz audytem bezpieczeństwa inforamcji. Nie zabraknie równeiż tematów związanych z prawidłowym przeprwadzaniem audytu w procedurze zamówień publicznych, identyfikacją i zarządzaniem ryzykiem czy kontrolą zarządczą.

Panel 1

Kontrola zarządcza - doświadczenia 10 lat funkcjonowania.

Panel 2

E- samorząd wyzwaniem dla audytorów.

Panel 3

Procedury audytu - czy mamy co usprawniać ?

Panel 4

Wymiana doświadczeń.

Panel 5

Zapobieganie nadużyciom w samorządach.

 

 

Lokalizacja wydarzenia