Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Podczas tej konferencji zajmiemy sie między innymi audytem efektywnościaowym oraz audytem bezpieczeństwa inforamcji. Nie zabraknie równeiż tematów związanych z prawidłowym przeprwadzaniem audytu w procedurze zamówień publicznych, identyfikacją i zarządzaniem ryzykiem czy kontrolą zarządczą.

  • Kontrola zarządcza.
  • Identyfikacja i zarządzanie ryzykiem.
  • Zamówienia publiczne.
  • Audyt efektywnościowy.
  • Audyt bezpieczeństwa informacji

 

 

Lokalizacja wydarzenia