Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Podczas tej konferencji zajmiemy się między innymi audytem efektywnościowym oraz audytem bezpieczeństwa informacji. Nie zabraknie również tematów związanych z prawidłowym przeprowadzaniem audytu w procedurze zamówień publicznych, identyfikacją i zarządzaniem ryzykiem czy kontrolą zarządczą.

Program szczegółowy

godzina AUDYT
2 październik 2019r.
12:30-14:00 Kontrola zarządzania – doświadczenia 10 lat funkcjonowania.
Kontrola zarządcza a zarządzanie w administracji publicznej
Mocne i słabe strony funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego
Kierunki zmian w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego
Rola audytu wewnętrznego w kontroli zarządczej
14:00-14:45 Przerwa obiadowa
14:45-16:15 E-samorząd wyzwania dla audytorów.
16:15-16:30 Przerwa kawowa
16:30-17:30 Procedury audytu – czy mamy co usprawniać?
Standaryzacja działań audytu wewnętrznego porządkuje system czy też ogranicza działanie?
Jakie działania implikują zmiany procedur audytu wewnętrznego w kierunku usprawnienia procesu audytowania?
17:30-18:00 Przerwa kawowa
18:00-20:00 Przerwa Techniczna
20:00-24:00 GALA INWESTORÓW SAMORZĄDOWEYCH/ KONCERT DE MONO
3 październik 2019 r.
11:45-13:15 Prowadzenie audytu w JST - wymiana doświadczeń.
Czy innowacyjne rozwiązania IT i wykorzystanie narzędzi i podejść w audycie wewnętrznym wyprze tradycyjne instrumentarium poznawcze?
Czy mamy szansę na zbudowanie platformy wymiany doświadczeń w audycie wewnętrznym?
13:15-13:30 Przerwa kawowa
13:30-15:00 Zapobieganie nadużyciom w samorządach.
• Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości
• Nowe regulacje dotyczące sygnalistów
• Budowa systemu przeciwdziałania nadużyciom
• Rola audyt wewnętrznego w wykrywaniu nadużyć
15:00-15:15 Przerwa kawowa
15:15-16:15 Audyt projektów europejskich. Główne ryzyka powodujące utratę środków.
• Nieprawidłowości, które stwierdzono w innych projektach - jak ich uniknąć w mojej gminie
• Na co zwrócić uwagę przy realizacji projektów
• Jak przygotować się do kontroli
• Wsparcie ze strony audytu wewnętrznego
16:15-17:15 Przerwa obiadowa

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK