Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Oczekiwania wobec audytu - ewolucja podejścia do funkcji audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego (panel on-line)

 • Rola audytu wewnętrznego w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego
 • Oczekiwania wobec audytu wewnętrznego ze strony zarządzających JST
 • Oczekiwania audytorów wewnętrznych wobec zarządzających JST
 • Audyt wewnętrzny, czy kontrola wewnętrzna w JST

Ład organizacyjny w JST – nowy model trzech linii IIA (panel on-line)

 • Role w ramach nadzoru, czyli jak zorganizować prace i współprace pomiędzy działaniami operacyjnymi, zarządzaniem ryzykiem, audytem wewnętrznym
 • Jak zapewnić niezależność i jakość w audycie wewnętrznym w samorządzie. Inne zadania niż audyt wewnętrzny powierzone audytorowi – wskazówki dla kierowników jednostek
 • Jak audyt może pomóc w czasach COVID kierownictwu jednostki?
 • Tworzenie wartości dla mieszkańców, czyli współpraca to się opłaca

Wielowymiarowość cyberbezpieczeństwa (panel on-line)

 • Czy cyberbepzieczeństwo to tylko sprawa działów IT?
 • Jakie są oczekiwania organizacji w zakresie cyberbezpieczeństwa ?
 • Czy i jakie są Państwa doświadczenia związane z wdrażaniem obowiązków związanych z cyberbezpieceństwiem?
 • Jak i czy audyt może wesprzeć organizację w tym obszarze?
 • Jakie według Państwa są ograniczenia i problemy związane z budowaniem systemu cyberbezpieczeństwa w organizacji?

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK