Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider
Podczas tej konferencji zajmiemy się między innymi audytem efektywnościowym oraz audytem bezpieczeństwa informacji. Nie zabraknie również tematów związanych z prawidłowym przeprowadzaniem audytu w procedurze zamówień publicznych, identyfikacją i zarządzaniem ryzykiem czy kontrolą zarządczą. Konferencja przygotowywana we współpracy z Instytutem Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK