Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider
 1. Potencjał pierwszej polskiej metropolii

 • Przyszłość metropolii górnośląsko-zagłębiowskiej.

 • Pilotażowe działania metropolii i wzór dla przyszłych rozwiązań.  

 • Miejsce metropolii w systemie zarządzania strategicznego krajem i usytuowania w Europie.

 1. Inteligentna transformacja przestrzeni miejskiej. Rewolucja oświetleniowa w miastach

 • Zarządzanie przestrzenią miasta. Jak planować i zarządzać zmianą w przestrzeni publicznej polskich miast?

 • Miejskie plany adaptacji miast do zmian klimatu

 • Systemy sterowania oświetleniem ulicznym i kontrolowanie natężenia oświetlenia

 • Nowoczesne oświetlenie sposobem na oszczędności w miastach

 • Oświetlenie dostosowane do specyficznych potrzeb miejscowości o szczególnych walorach przyrodniczych

 • Zmiana oświetlenia a poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i pieszych

 • Redukcja emisji dwutlenku węgla poprzez wykorzystanie lamp LED

 1. Efektywne zarządzanie sieciami wodociągowymi i ciepłowniczymi. Prawo i praktyka.

 • Dyrektywy unijne a polskie rozwiązania prawne

 • IT do zarządzania siecią wodociągową

 • Rozwiązania wspomagające optymalne sterowanie pracą sieci w warunkach normalnej eksploatacji

 • Nowoczesne technologie i zapobieganie awariom wodociągowym i ciepłowniczym

 • Smart grid, inteligentne opomiarowanie i efektywność sieci

 1. Zrównoważona energia

 • Gminna polityka zrównoważonej energii a zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii

 • Dlaczego  zarządzanie energią w Gminie się opłaca

 • Obniżanie kosztów i zużycia energii  a  ograniczenie emisji zanieczyszczeń

 • Ograniczenie zapotrzebowania na energię cieplną

 • Źródła finansowania poprawy efektywności energetycznej

 • Usługi energetyczne - partnerstwo samorządu z energetyką

 • Energia ze źródeł odnawialnych

 1. Big data a bezpieczna przestrzeń i mieszkańcy

 • Czy miasto ma programy, mechanizmy i możliwości interaktywnej wymiany informacji na potrzeby funkcjonowania miejskich systemów, służb i usług?

 • W jakim stopniu miasto korzysta z informacji pozyskiwanych od mieszkańców i ze źródeł poza-administracyjnych (np. serwisy społecznościowe, bazy danych biznesowych etc.). W jaki sposób te informacje są wykorzystywane (np. do modelowania trendów, analizy skutków decyzji, konsultacji projektów etc.)?

 • Jakimi metodami i kanałami miasto pozyskuje informacje o potrzebach mieszkańców, ich opiniach, wydarzeniach na mieście?

 • Integracja miejskich platform cyfrowych, stymulacja nowych aplikacji, Open Data, inteligentne systemy zarządzania komunikacją miejską/ruchem ulicznym, monitoring miejski, itd. – jakie korzyści odnosi gmina/obywatel?

 • Rola miejskich działów IT i ich szefów,  w tworzeniu i realizacji strategii bezpiecznego Smart City

 1. Miejskie sieci szerokpasmowe - jak je wykorzystać ku pożytkowi mieszkańców? 

 • Dużemu łatwiej. Czy wielkość samorządu ma wpływ na implementację nowych technologii?

 • Czy inwestycje w sieci szerokopasmowe opłacały się jst?

 • Jak tę infrastrukturę samorządy planują wykorzystać w przyszłości - co z tego będą mieli mieszkańcy?

 • Czy nasze prawo jest przygtoane do wdrażania projektów smart citeis - czy potrzebne są jakieś nowe regulacje? 

 • Technoglogia  5G dużo się o niej mówi - pewne jest, że najpeir pojawi sie w miastach. Jest rządowa strategia 5G - czy w samorządach już się myśli o je wykrozystani i co moża ona zmienić? 

 • Przedsiębiorcy telekomunikacyjni a lokalne władze – czy samorządy swoimi działaniami ułatwiają realizację inwestycji w sieci szerokopasmowe?

+ 1300 UCZESTNIKÓW

+ 100 PANELI I DEBAT

+ 500 EKSPERTÓW

NAJWAŻNIEJSZE SPOTKANIE ŁĄCZĄCE LIDERÓW SAMORZĄDU I FINANSÓW

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów łączy najbardziej wpływowych przedstawicieli administracji samorządowej i publicznej ze świata biznesu i finansów w dyskusjach na temat gospodarki, rozwoju, trendówi innowacji, infrastruktury.

PARTNERZY

AKTUALNOŚCI

Gminny Program Profilaktyki Raka Piersi w oparciu o innowacyjny System Braster

W ramach zbliżającego się Samorządowego Forum Zdrowia (5-6 października w Katowicach) wszyscy uczestnicy będą mieli okazję poznać innowacyjny Gminny Program Profilaktyki Raka Piersi. Projekt ten jest adresowany do samorządów i dzięki przełomowemu na skalę świata Systemowi Domowej Profilaktyki Raka Piersi Braster, daje władzom szansę na zadbanie o zdrowie mieszkanek oraz nowoczesne narzędzie do samobadania piersi w domu. W jaki sposób samorządy mogą wprowadzić ten program u siebie i jakie są z niego realne korzyści? Odpowiedzi na te pytania poznają Państwo podczas panelu dyskusyjnego w trakcie drugiego dnia Forum, którego członkiem będzie Wojciech Dereszowski - wójt gminy Kurzętnik, która jako pierwsza w Polsce zrealizowała Gminny Program Profilaktyki Raka Piersi w oparciu o System Braster. 

Więcej…

Katowice miejscem spotkań świata biznesu

Katowice w zdecydowany sposób budują swój wizerunek miasta ważnych wydarzeń biznesowych. Od 5 do 6 października 2017 odbędzie się tu jedne z najbardziej prestiżowych wydarzeń – XV Samorządowe Forum Kapitału i Finansów. W przyszłym roku w stolicy Górnego Śląska zostanie zorganizowana 24. sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Spodziewany jest udział ok. osiemnastu tysięcy delegatów z całego świata! Z kolei w 2019 roku za sprawą Światowej Konferencji Antydopingowej Katowice staną się stolicą globalnej walki z dopingiem w sporcie.

 

Szczególnie istotnym elementem oddziałującym na rozwój przemysłu wydarzeń była zakończona w 2015 roku budowa Międzynarodowego Centrum Kongresowego (MCK), której koszt przekroczył 320 mln zł. Potężna inwestycja, wyróżniająca się dachem w formie zielonej doliny, uczęszczanej nie tylko przez mieszkańców, powstała tuż przy katowickiej ikonie – Spodku. Obiekt wybudowany na zrewitalizowanych terenach dawnej kopalni odgrywa zasadniczą rolę w kształtowaniu konkurencyjności regionu.

Obok Międzynarodowego Centrum Kongresowego, które w połączeniu ze Spodkiem, może przyjąć jednorazowo nawet 26 tys. osób, w Katowicach znajduje się wiele innych miejsc, w których odbywają się duże wydarzenia, m.in. nowe siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Muzeum Śląskiego, które sąsiadują z MCK. Potężne inwestycje zrealizowane na terenie dawnej kopalni, kontynuując dobre tradycje sąsiadującego z nimi Spodka, stały się nowym symbolem Katowic, miasta kreatywnego i innowacyjnego, które wyrosło na solidnych fundamentach przemysłowej przeszłości.

Przemiana Katowic, w której uczestniczymy od lat, sprawia, że miasto stało się zdecydowanym liderem zmian gospodarczych i społecznych. Ich efektem jest chociażby ogromne zainteresowanie inwestowaniem w mieście. W ogólnym ujęciu przekłada się to na podniesienie jakości życia w Katowicach, a w bardziej konkretnym – procentuje m.in. poszerzeniem rynku usług czy nowymi miejscami pracy. Dominującymi elementami gospodarki stały się usługi branży nowoczesnych technologii. Innym solidnym filarem, na którym wspiera się dziś miasto, jest kultura, potwierdziło to UNESCO, przyznając Katowicom tytuł Miasta Kreatywnego UNESCO w dziedzinie muzyki.

Katowice w ostatnich latach dość wyraźnie podkreśliły swoje istnienie na europejskim rynku, czego dowodem są m.in. wysokie notowania w międzynarodowych rankingach. Wyzwanie, które miasto podjęło dekadę temu, dziś procentuje wzrastającą liczbą gości odwiedzających Katowice i uczestniczących w licznych międzynarodowych eventach, m.in. w Europejskim Kongresie Gospodarczym, czyli największej imprezie biznesowej w Europie Centralnej, w mistrzostwach świata w grach komputerowych Intel Extreme Masters, w wyróżnianym w Europie OFF Festivalu czy w innych prestiżowych imprezach kulturalnych i sportowych.

Słowo prezydenta

krupa

Turystyka biznesowa w Katowicach rozwija się dynamicznie. Bardzo się cieszę, że w tym roku Katowice po raz trzeci z rzędu będą mogły gościć najważniejszych przedstawicieli administracji samorządowej i publicznej ze świata biznesu i finansów w dyskusjach na temat gospodarki, rozwoju, trendów i innowacji, infrastruktury podczas XV Samorządowego Forum Kapitału i Finansów organizowanego w dniach 5-6 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Katowice od wielu już lat poddają się wielowymiarowej przemianie, dzięki czemu dzisiaj nasza oferta jest postrzegana jako wyjątkowo bogata zarówno przez inwestorów, ale i przez gości uczestniczących w dużych, nierzadko międzynarodowych, wydarzeniach nie tylko gospodarczych, lecz także kulturalnych i sportowych. Aż 762 tys. gości wydarzeń konferencyjnych i targowych przybyło do Katowic w 2016 r. To aż o 180 tys. więcej osób więcej niż w 2015 r. Oznacza to 31% wzrost. To pokazuje, że sprawdza się nasza konsekwentnie realizowana strategia ukierunkowana na rozwój turystyki biznesowej, ściąganie nowych imprez biznesowych oraz rozwijanie tych, które już przyciągnęliśmy. Bardzo cieszy nas fakt, że przyjeżdżający do Katowic goście dostrzegają przemianę miasta i chętnie korzystają z oferty przygotowanej przez obiekty w Strefie Kultury, zwiedzają zabytkowy Nikiszowiec czy przechadzają się szlakiem moderny. Osoby te często polecają później Katowice jako miasto warte odwiedzenia i co więcej – dobre do ulokowania tu swojego biznesu!