Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Partner Merytoryczny konferencji: ISACA Katowice

Partner Merytoryczny konferencji: ISACA Katowice

 1. I. Edukacja pracownikow JST w zakresie (cyber)bezpieczeństwa
  • Edukacja w zakresie (cyber)bezpieczeństwa jako proces ciągły
  • Model edukacyjny (cyber)bezpieczeństwa na podstawie doświadczeń PTI
  • Program "Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni"- rola jednostek samorządu terytorialnego w edukacji

Panel dyskusyjny: Największe wyzwanie – edukacja kierownictwa

 1. II. RODO: Dane Osobowe w czasach transformacji
  • Czy 25.05.2018 Polityki Bezpieczeństwa trafią do kosza ?
  • Wdrożenie RODO – na pograniczu prawa i informatyki – perspektywa prawna
  • Wdrożenie RODO – na pograniczu prawa i informatyki – perspektywa informatyczna

Panel dyskusyjny: Jak „przetrwać” z RODO

 1. III. Szacowanie ryzyka w obszarze IT
  • Od bezpieczeństwa fizycznego do cyberbezpieczeństwa
  • Praktyczne aspekty szacowania ryzyk w obszarze IT – Case Study
  • Ubezpieczenie cyberryzyk - Jakie są wyzwania i korzyści płynące z cyberubezpieczeń?

Panel dyskusyjny: Szacowanie ryzyka – teoria i praktyka

 1. IV. Implementacja NIS i ustawy o cyberbezpieczeństwie
  • Strategia dot . Cyberbezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej 2017-2022
  • Ustawy wynikające ze Strategii dot . Cyberbezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej 2017-2022
  • Strategia i ustawy z perspektywy samorządu

Panel dyskusyjny: (Cyber)bezpieczeństwo w gąszczu zmian otoczenia prawnego

+ 1300 UCZESTNIKÓW

+ 100 PANELI I DEBAT

+ 500 EKSPERTÓW

NAJWAŻNIEJSZE SPOTKANIE ŁĄCZĄCE LIDERÓW SAMORZĄDU I FINANSÓW

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów łączy najbardziej wpływowych przedstawicieli administracji samorządowej i publicznej ze świata biznesu i finansów w dyskusjach na temat gospodarki, rozwoju, trendówi innowacji, infrastruktury.

PARTNERZY