Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Adamas Piotr

Agata Winiarska

Andruszkieiwcz Agata

Maria Andrzejewska

Bagińska Beata

Benek Iwona

Bezrutczyk Justyna

Białowąs Bogusław

Biskupski Maciej

Teresa Blacharska

Borowski Michał

Brzoza Natalia

Budzich Małgorzata

Jarosław Bułka

Jarosław Bułka

Christow Sebastian

Cieślik Artur

Czempas Jan

Czerkas Krzysztof

Dąmbska Agata

Daniel Barbara

Dębicka Agnieszka

Andrzej Dec

Derejczyk Jarosław

Zbysław Dobrowolski

Domańska-Zabawczuk Michalina

Domińczak Michał

Drzazga Beata

Dumkiewicz-Sprawka Ewa

Dziedzic Agnieszka

Marian Ferenc

Krzysztof Mączkowski

Bogdan Fischer

Piskorz-Ryń Agnieszka

Zygmunt Frankiewicz

Fudali-Bondel Ewa

Futera Marcin

Gajewski Sebastian

Giza Dariusz

Glumińska-Pawlic Jadwiga

Gnacik Dorota

Gołaszewski Mariusz

Andrzej Gorczyński

Łukasz Grochala

Grygierczyk

Ignac-Nowicka Jolanta

Jadach-Sepioło Aleksandra

Jakubczyk Ewa

Jasiński Andrzej

DariuszJaworski

Jędrzejewski Maciej

Jeszka Wojciech

Antoni Jeżowski

Tomasz Kacprzak

Kamińska Danuta

Arkadiusz Kamiński

Dariusz Kaźmierczyk

Kiełbus Maciej

Kiesiński Michał

Michał Kołaciński

Kołacz Tadeusz

Stefan Kołucki

Tomasz Konior

Konopka Mariusz

Kos Monika

Kośmider Bogusław

Małgorzata  KOZAK

Alina Kozińska-Bałdyga

Stanisława Kozłowska

Krakowian Janusz

Marcin Krupa

Jacek Krywult

Anna Kuczewska

Tomasz Kulisiewicz

Grzegorz Kwitek

Agata Miśkowiec

Laskowski Zygmunt

Katarzyna Lenczyk-Woroniecka

Marcin Leśny

Lewandowska Małgorzata

Lipiński Stanisław

Lisowski Paweł

Lorens Roman

Luzak Małgorzata

Krzysztof Mączkowski

Magdziarz Paweł

Łukasz Malczewski

Marta Maliszewska

Marchel Sławomir

Marek Marciniak

Arwid Mednis

Mejszutowicz Dariusz

Meluch Bolesław

Menkarska-Milczarek

Michał Gawryś

Michniowski Zbigniew

Agata Miśkowiec

Anna Morow

Muciek Małgorzata

Mysiorski Bartosz

Nadbereżny Lucjusz

Tomasz Nadolny

Ewelina Nartowska

Nowak Roman

Nowicki Piotr

Okońska-Walkowicz Anna

Olech Paweł

Ossowski Jacek

Tomasz Pactwa

Pakoński Krzysztof

 

Patryk Filipiak

Paweł Sala

Olga Petelczyc

Pietrzak Tomasz

Piskorz-Ryń Agnieszka

Plebańska Marlena

Tomasz Pactwa

Marek Podsiadło

Wojciech Polakiewicz

Potemska Beata

Proppé Mirosław

Prusaczyk Mariusz

Przastek Daniel

Wojciech Polakiewicz

Jarosław Pucek

Puzyna Wojciech

Rajski Szymon

Rams Marcin

Rogińska Maja

Paweł Rojewski

Piotr Rozwadowski

Agata Winiarska

Rybacki Rafal

Katarzyna Sabiłło

Sajnaj Barbara

Marlena Sakowska-Baryła

Salwarowski Łukasz

Marek Sikora

Siwoń Mariusz

Piotr Rozwadowski

Bernadeta Skóbel

Soboniak Edyta

Jan Solich

Solska-Kuchciak Elżbieta

Maciej Soroko

Robert Stępowski

Stolorz-Krzisz Elżbieta

Bożena Stoma

Styś Tomasz

Suchorzewski Wojciech

Sulmicki Maciej

Susidko Maria

Świeżak Rafał

Syta Jakub

Szelewa Stanisław

Anna Szewczenko

Marzena Szuba

Szymczak Edyta

Tomaszewski Piotr

Trzcinowicz Błażej

Marcin Urban

Urbański Michał

Warężak Tomasz

Wasilewski Andrzej

Wasilewski Michał

Weber Ewa

Węglarz Arkadiusz

Wiertelak Roman

Aleksandra Wilczak-Grzesik

Winter Piotr

Włodzimierz Nowak

Woch Marek

Wojciechowski Sławomir

Wojewodzic  Krzysztof

Wojsyk Kajetan

Michał Wołoszański

Wyporska-Frankiewicz Joanna

Sylwia Wystub

Zalewska Anna

Sylwia Zawartka

Małgorzata Zielińska

Ziemski Krystian

Antoni Zwiefka

Wojciech Życzyński

+ 1300 UCZESTNIKÓW

+ 100 PANELI I DEBAT

+ 500 EKSPERTÓW

NAJWAŻNIEJSZE SPOTKANIE ŁĄCZĄCE LIDERÓW SAMORZĄDU I FINANSÓW

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów łączy najbardziej wpływowych przedstawicieli administracji samorządowej i publicznej ze świata biznesu i finansów w dyskusjach na temat gospodarki, rozwoju, trendówi innowacji, infrastruktury.

PARTNERZY

AKTUALNOŚCI

Gminny Program Profilaktyki Raka Piersi w oparciu o innowacyjny System Braster

W ramach zbliżającego się Samorządowego Forum Zdrowia (5-6 października w Katowicach) wszyscy uczestnicy będą mieli okazję poznać innowacyjny Gminny Program Profilaktyki Raka Piersi. Projekt ten jest adresowany do samorządów i dzięki przełomowemu na skalę świata Systemowi Domowej Profilaktyki Raka Piersi Braster, daje władzom szansę na zadbanie o zdrowie mieszkanek oraz nowoczesne narzędzie do samobadania piersi w domu. W jaki sposób samorządy mogą wprowadzić ten program u siebie i jakie są z niego realne korzyści? Odpowiedzi na te pytania poznają Państwo podczas panelu dyskusyjnego w trakcie drugiego dnia Forum, którego członkiem będzie Wojciech Dereszowski - wójt gminy Kurzętnik, która jako pierwsza w Polsce zrealizowała Gminny Program Profilaktyki Raka Piersi w oparciu o System Braster. 

Więcej…

Katowice miejscem spotkań świata biznesu

Katowice w zdecydowany sposób budują swój wizerunek miasta ważnych wydarzeń biznesowych. Od 5 do 6 października 2017 odbędzie się tu jedne z najbardziej prestiżowych wydarzeń – XV Samorządowe Forum Kapitału i Finansów. W przyszłym roku w stolicy Górnego Śląska zostanie zorganizowana 24. sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Spodziewany jest udział ok. osiemnastu tysięcy delegatów z całego świata! Z kolei w 2019 roku za sprawą Światowej Konferencji Antydopingowej Katowice staną się stolicą globalnej walki z dopingiem w sporcie.

 

Szczególnie istotnym elementem oddziałującym na rozwój przemysłu wydarzeń była zakończona w 2015 roku budowa Międzynarodowego Centrum Kongresowego (MCK), której koszt przekroczył 320 mln zł. Potężna inwestycja, wyróżniająca się dachem w formie zielonej doliny, uczęszczanej nie tylko przez mieszkańców, powstała tuż przy katowickiej ikonie – Spodku. Obiekt wybudowany na zrewitalizowanych terenach dawnej kopalni odgrywa zasadniczą rolę w kształtowaniu konkurencyjności regionu.

Obok Międzynarodowego Centrum Kongresowego, które w połączeniu ze Spodkiem, może przyjąć jednorazowo nawet 26 tys. osób, w Katowicach znajduje się wiele innych miejsc, w których odbywają się duże wydarzenia, m.in. nowe siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Muzeum Śląskiego, które sąsiadują z MCK. Potężne inwestycje zrealizowane na terenie dawnej kopalni, kontynuując dobre tradycje sąsiadującego z nimi Spodka, stały się nowym symbolem Katowic, miasta kreatywnego i innowacyjnego, które wyrosło na solidnych fundamentach przemysłowej przeszłości.

Przemiana Katowic, w której uczestniczymy od lat, sprawia, że miasto stało się zdecydowanym liderem zmian gospodarczych i społecznych. Ich efektem jest chociażby ogromne zainteresowanie inwestowaniem w mieście. W ogólnym ujęciu przekłada się to na podniesienie jakości życia w Katowicach, a w bardziej konkretnym – procentuje m.in. poszerzeniem rynku usług czy nowymi miejscami pracy. Dominującymi elementami gospodarki stały się usługi branży nowoczesnych technologii. Innym solidnym filarem, na którym wspiera się dziś miasto, jest kultura, potwierdziło to UNESCO, przyznając Katowicom tytuł Miasta Kreatywnego UNESCO w dziedzinie muzyki.

Katowice w ostatnich latach dość wyraźnie podkreśliły swoje istnienie na europejskim rynku, czego dowodem są m.in. wysokie notowania w międzynarodowych rankingach. Wyzwanie, które miasto podjęło dekadę temu, dziś procentuje wzrastającą liczbą gości odwiedzających Katowice i uczestniczących w licznych międzynarodowych eventach, m.in. w Europejskim Kongresie Gospodarczym, czyli największej imprezie biznesowej w Europie Centralnej, w mistrzostwach świata w grach komputerowych Intel Extreme Masters, w wyróżnianym w Europie OFF Festivalu czy w innych prestiżowych imprezach kulturalnych i sportowych.

Słowo prezydenta

krupa

Turystyka biznesowa w Katowicach rozwija się dynamicznie. Bardzo się cieszę, że w tym roku Katowice po raz trzeci z rzędu będą mogły gościć najważniejszych przedstawicieli administracji samorządowej i publicznej ze świata biznesu i finansów w dyskusjach na temat gospodarki, rozwoju, trendów i innowacji, infrastruktury podczas XV Samorządowego Forum Kapitału i Finansów organizowanego w dniach 5-6 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Katowice od wielu już lat poddają się wielowymiarowej przemianie, dzięki czemu dzisiaj nasza oferta jest postrzegana jako wyjątkowo bogata zarówno przez inwestorów, ale i przez gości uczestniczących w dużych, nierzadko międzynarodowych, wydarzeniach nie tylko gospodarczych, lecz także kulturalnych i sportowych. Aż 762 tys. gości wydarzeń konferencyjnych i targowych przybyło do Katowic w 2016 r. To aż o 180 tys. więcej osób więcej niż w 2015 r. Oznacza to 31% wzrost. To pokazuje, że sprawdza się nasza konsekwentnie realizowana strategia ukierunkowana na rozwój turystyki biznesowej, ściąganie nowych imprez biznesowych oraz rozwijanie tych, które już przyciągnęliśmy. Bardzo cieszy nas fakt, że przyjeżdżający do Katowic goście dostrzegają przemianę miasta i chętnie korzystają z oferty przygotowanej przez obiekty w Strefie Kultury, zwiedzają zabytkowy Nikiszowiec czy przechadzają się szlakiem moderny. Osoby te często polecają później Katowice jako miasto warte odwiedzenia i co więcej – dobre do ulokowania tu swojego biznesu!