keyboard_arrow_up
XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Prelegent XX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Kuczera Piotr

Prezydent Miasta Rybnika

Prezydent Miasta Rybnika od grudnia 2014 r., radny Miasta Rybnika w latach 2006-2014, absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Jako prezydent Rybnika skupia się m.in. na intensyfikacji działań na rzecz poprawy jakości powietrza w mieście. Stawia na dialog społeczny i zaangażowanie mieszkańców w działania na rzecz Rybnika. Podejmuje intensywne zabiegi w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na rozwój miasta. Dążenie do rewitalizacji rybnickiego dziedzictwa przeszłości, ujednolicenia estetyki przestrzeni miejskiej, realizacja spójnej polityki rowerowej, zwiększanie zainteresowania inwestorów Rybnikiem, zainteresowanie innowacjami technologicznymi – to kolejne obszary wyznaczające charakter jego prezydentury. Piotr Kuczera angażuje się także w działania ponadlokalne. Jako przewodniczący Śląskiego Związku Gmin
i Powiatów podejmuje inicjatywy na rzecz rozwoju regionu. Jest zastępcą przewodniczącego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku. Reprezentuje ponadto Rybnik w Związku Miast Polskich.

projekt i wykonanie Interactive Technology