Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Marek OlszewskiPan Marek Olszewski pracę samorządowca rozpoczął w 1990 roku. Był współzałożycielem komitetu obywatelskiego w Gminie Lubicz i współautorem programu wyborczego przed pierwszymi wolnymi wyborami samorządowymi w 1990 roku. W wyniku tych wyborów został radnym i Przewodniczącym Rady Gminy Lubicz. W styczniu 1992 roku został wybrany Wójtem Gminy Lubicz. Funkcje tę, odnawianą w kolejnych wyborach, pełni do dnia dzisiejszego. W 1998 roku Pana Marek Olszewski był współzałożycielem Obywatelskiego Komitetu Samorządowego. W wyniku tych wyborów został radnym powiatu toruńskiego kadencji 1988 – 2002 i wiceprzewodniczącym tej rady.
Od 1999 roku jako członek Zarządu Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, później wiceprzewodniczący, a obecnie Przewodniczący zajmuje się ogólnopolską działalnością samorządową. Jest twórcą zaproponowanego przez Związek Gmin Wiejskich RP nowego modelu finansowania polskiej oświaty. Autor i współautor większości stanowisk Związku Gmin Wiejskich RP oraz Konferencji Samorządowych w sprawie edukacji, a szczególnie jej finansowania.
Od szesnastu lat współprzewodniczy Zespołowi ds. Edukacji Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, w którym skutecznie zabiega o finansowanie i organizacyjne warunki prowadzenia zadań oświatowych przez samorządy. W 2001 roku otrzymał Nagrodę Grzegorza Palki za zaangażowanie na rzecz oświaty w skali działań ogólnopolskich (tzw.„Samorządowy Nobel”), a w 2010 roku wyróżnienie Różą Franciszki Cegielskiej dla wybitnych osobowości samorządowych.
Minister Edukacji Narodowej wielokrotnie powoływał Pana Marka Olszewskiego do zespołu opiniodawczo – doradczych oraz eksperckich min. do zespołu ds. statusu zawodowego nauczycieli, w którym reprezentując samorząd, odegrał istotną rolę jako współautor projektu nowelizacji ustawy Karta Nauczycieli. Był również uczestnikiem Okrągłego Stołu ds. Edukacji Prezydenta RP, gdzie pracowano nad nowym modelem rozwoju oświaty w Polsce na następne lata.
Pan Marek Olszewski jako Zastępca Członka Komitetu Regionów Unii Europejskiej wniósł swój osobisty wkład w prace tej reprezentacji władz lokalnych w Brukseli.
Jest autorem dwóch opinii Komitetu Regionów – „Rola edukacji w promowaniu rozwoju zrównoważonego” (2007) oraz „Ramy uznawania kwalifikacji nabywanych nieformalnie i pozaformalnie (2014).
Odznaczony przez Ministra Edukacji Narodowej Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2003), a przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi (2002), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009) oraz Dyplomem Nagrody Obywatelskiej 25-lecia Samorządności za zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności lokalnej (2015).  

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK