Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Ireneusz Wosik

Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli Urząd Miasta Łodzi. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w pracy w administracji państwowej, biznesie i organizacjach pozarządowych. Z audytem wewnętrznym związany jest od 2003 roku (samorząd, korporacja).Absolwent dwóch kierunków studiów magisterskich: matematyki oraz zarzadzania na Uniwersytecie Łódzkim. Ukończył również program MBA prowadzony wspólnie przez University of Maryland oraz Uniwersytet Łódzki.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK