Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Beata Ossowska-Lango

Wieloletnie doświadczenie na stanowisku menadżerskim, Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego audytor wewnętrzny, lider wdrożenia Programu Etycznego oraz Programu Przeciwdziałania Nadużyciom, Pełnomocnik Prezesa Zarządu ds. etyki oraz Przewodnicząca Rady ds. etyki.

Zarządzając funkcją audytu wewnętrznego w grupie kapitałowej wdrożyła metodologię i organizację audytu wewnętrznego opartą na Standardach IIA i wypełniającą obowiązki wynikające z „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW” oraz kompleksową, cykliczną ocenę dojrzałości organizacji w zakresie systemów; ładu korporacyjnego, zarządzania ryzykiem korporacyjnym, przeciwdziałaniu nadużyciom, zgodności oraz kontroli wewnętrznej.

Równolegle do zarządzania funkcją audytu wewnętrznego wdrożyła System Przeciwdziałania Nadużyciom oraz kompleksowy Program Etyczny w całej grupie kapitałowej. Skuteczna implementacja i komunikacja Programu wielokrotnie były nagradzane zarówno jako dobre praktyki w prowadzeniu CSR jak i spełniające najwyższe standardy w tych kategoriach.

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego (Wydział Ekonomii) i studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości i finansów, audytu wewnętrznego oraz zarządzania projektami.. Wielokrotny prelegent na konferencjach, warsztatach, uczelniach podyplomowych z zakresu audytu wewnętrznego, etyki i ładu organizacyjnego, Członek Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska i IIC Polska.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK