Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Olga Petelczyc

Certyfikowany audytor z ponad 15 letnim doświadczeniem, Pełnomocnik Zarządu IIA Polska ds. CSR. W centrum jej zainteresowania jest ocena ładu korporacyjnego, kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem ze szczególnym uwzględnieniem kwestii dot. etyki i antykorupcji zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej oraz funduszy europejskich. Posiada doświadczenie we współpracy ze służbami nadzoru i kontroli m.in. CBA, OLAF, ETO, KE, NIK, MIR, itp. Uczestniczy w międzynarodowych projektach, których celem jest wdrażania przejrzystych i efektywnych procedur w programach przedakcesyjnych. Posiada 6- letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem (dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego). Jest pracownikiem samorządowym.

Wykładowca  uniwersytecki i prelegent na wielu szkoleniach i konferencjach. W okresie od października 2015 do lipca 2020 przeprowadziła kilkadziesiąt szkoleń dla administracji i biznesu dotyczących zagadnień związanych z : etyką, przeciwdziałaniem i wykrywaniem nadużyć i korupcji, konfliktem interesów i zarządzaniem ryzykiem nadużyć. Prowadziła zajęcia w ramach studium antykorupcyjnego organizowanego przez KPRM.

Ekspert Banku Światowego w zakresie audytu projektów europejskich. Panelistka na konferencji Auditors Alliance Launch Meeting zorganizowanej przez OECD w ramach Światowego Forum Anty-korupcyjnego w marcu 2018 r. w Paryżu. W listopadzie 2019 r na zaproszenie Komisji Europejskiej, w trakcie konferencji w Brukseli "From hindsight to insight and beyond - How Internal Audit may contribute to foresight" prezentowała swoje doświadczeniami w zakresie audytowania kultury organizacji.

Autorka publikacji z zakresu audytu i zarządzania ryzykiem. Prowadzi bloga na temat audytu, ryzyka i zgodności #audittalks.

W latach 2015-2017 wiceprezes Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. 

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK