Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Piotr Michałowski

Pracuje w Europejskim Banku Inwestycyjnym od 2008 roku, gdzie zajmuje się tematyką finansowania projektów inwestycyjnych w dziedzinie energetyki, przemysłu i innowacji. Uczestniczył w strukturyzowaniu transakcji finansowych w sektorze publicznym i prywatnym w formułach finansowania korporacyjnego, jak i typu „project finance”. Od lutego 2015 - szef warszawskiego biura EBI, odpowiedzialny za relacje instytucjonalne. Ukończył finanse i bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Absolwent Hult International Business School w Bostonie z dyplomem Master of Business Administration (M.B.A). Posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA).

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK