Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Beata Klimek

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 9 grudnia 2014 roku Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. W latach 80. pracownik Centrum Kultury w Ostrowie Wielkopolskim. Następnie związana z pracą w mediach, a od 2000 roku w samorządzie powiatu ostrowskiego. Radna Miasta Ostrowa Wielkopolskiego VI kadencji w latach 2010-2014. Założycielka, a do grudnia 2014 roku prezes Fundacji Przyjazny Ostrów. Członkini Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Organizatorka wielu akcji społecznych  na terenie Ostrowa Wielkopolskiego.

Od 2015 roku członkini Zespołu ds. Funkcjonalnych Obszarów Metropolitarnych i Miejskich w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Rady Programowej Smart City Forum oraz wiceprezes Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko – Ostrowska. Od 2017 r. członkini Rady Naukowej Forum „Przestrzenie Miejskie”. W swojej działalności samorządowej koncentruje się przede wszystkim na polityce prorodzinnej  i pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych na inwestycyjne projekty rozwojowe.

W 2017 i 2019 roku laureatka rankingu Najlepszych Prezydentów Miast N15 tygodnika „Newsweek”. Wyróżniona także w rankingu „Perły samorządu 2017” w kategorii włodarz – gmina miejska do 100 tys. mieszkańców, organizowanego przez DGP. Laureatka II wyróżnienia w organizowanym przez THINKTANK i partnerów Rankingu Liderów Miast Przyszłości 2017 „za wyjątkowe poparcie społeczne oraz inicjatywy służące mieszkańcom”. Laureatka Nagrody za innowacyjność w polityce przyznanej przez Instytut Innowacji w Polityce  w Wiedniu (2017).

21 października 2018 roku ponownie wybrana na stanowisko Prezydenta Miasta w I turze wyborów (65,15% poparcia), o które ubiegała się z KWW Beaty Klimek Przyjazne Miasto i Powiat. 19 listopada 2018 r. zaprzysiężona na to stanowisko w VIII kadencji samorządu miasta 2018 – 2023.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK