Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Renata Ćwirzeń-Szymańska

Wykształcenie ekonomiczne. Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego oraz Politechniki Wrocławskiej i Central Connecticut State University – Bisiness Studies MBA. Ukończone studia podyplomowe: Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu „ Rachunkowość i kontrola finansowa”, Szkoła Główna Handlowa „ Standardy europejskie w rachunkowości i finansach”. Posiada certyfikat księgowy nr 9731/2005 uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz dyplom potwierdzający złożenie egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

Kariera zawodowa: Pracę zawodową rozpoczęła w KRUS w Nysie, następnie pracowała w firmie prywatnej w Nysie jako specjalista ds. marketingu. W kolejnym okresie zatrudniona w jednostce Samorządu Województwa na stanowisku Głównej Księgowej. Zajmowała się również rozliczaniem projektów współfinansowanych z EFS, nadzorowaniem projektów, jak również prowadziła szkolenia z tego zakresu. Od stycznia 2015r. objęła stanowisko Skarbnika Miasta Opola. W latach 2002-2014 Radna Miasta Opola – Przewodnicząca komisji budżetowej ( 2002-2006; 2010-2012).

Wyróżnienia, nagrody : 2018r.-2019r. – I miejsce Skarbnik Samorządu; Dziennik Gazeta Prawna. 2017r. – Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii : Samorząd Terytorialny, Zawodowy i Gospodarczy. Zainteresowania: malarstwo, literatura dotycząca rynku kapitałowego, technik inwestowania na giełdzie, matematyka finansowa.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK