Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Przemysław Kluge

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych. Autor i realizator programów szkoleniowych dla biznesu i oświaty finansowanych przez klientów, a także z EFS, grantów MEN, programów SPO RZL i innych. Specjalizuje się w szkoleniach rozwijających umiejętności menedżerskie, trenerskie i coachingowe. Współpracował z renomowanymi szkołami trenerskimi i coachingowymi. Ma doświadczenie w moderowaniu i facylitacji pracy zespołów menedżerskich wprowadzających zmiany społeczne w firmach. Prowadzi zajęcia na uczelniach warszawskich. Posiada rekomendacje trenerską II stopnia wydaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne a także Certyfikat trenerski i coachingowy II stopnia wydany przez Grupę TROP. Zarządzał renomowaną szkołą prywatną i szkołą publiczną.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK