Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Krzysztof Konopka

Moje wykształcenie i kariera zawodowa koncentrują się wokół dwóch tematów: kryminalistycznych badań pisma ręcznego i dokumentów oraz podatków. Tematyka kryminalistyki stanowi moją pasję, którą realizuję przez działalność zawodową w oparciu o badania pisma ręcznego i dokumentów, które prowadzę. Wykształcenie kierunkowe w tej dziedzinie zdobyłem na Akademii Polonijnej w Częstochowie i Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Jestem Biegłym Sądowym ustanowionym przy Sądzie Okręgowym w Częstochowie, Warszawie, Łomży i Ostrołęce z zakresu kryminalistycznego badania dokumentów i pisma ręcznego, członkiem Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych, Polskiego Stowarzyszenia Kolekcjonerów Broni Palnej i Strzelectwa Sportowego oraz Redaktorem Naczelnym Czasopisma Naukowo-Technicznego  „Biegły Sądowy” i Członkiem Rady Programowej Czasopisma „Inżynieria Bezpieczeństwa  Obiektów Antropogenicznych” oraz wykładowcą na Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej. Dodatkowo jestem Pełnomocnikiem Prezesa ds. biegłych sądowych PSRiBS i Przewodniczącym Komisji ds. doskonalenia kadr. Przy wykonywaniu ekspertyz i opinii współpracuję z Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji, sądami, uczelniami, prokuratorami, urzędami celnymi, urzędami skarbowymi, Zarządem Transportu Miejskiego, Zarządem Terenów Publicznych oraz kancelariami prawnymi, radcami prawnymi, adwokatami, notariuszami i doradcami podatkowymi. Uczestniczę i współorganizuję liczne sympozja, konferencje i wykłady.

Pracuję zawodowo od 2004 r. jako pracownik samorządowy zajmujący się tematyką podatków i finansów. Specjalizuję się w tematyce podatków i opłat lokalnych. Moją karierę zawodową rozpocząłem w Biurze Prawnym Urzędu m.st. Warszawy, pracowałem także jako główny specjalista i koordynator Wydziału Budżetowo – Księgowego Urzędu m.st. Warszawy pomagając i rozliczając podatników osoby fizyczne i prawne. Jako główny księgowy jednostki budżetowej m.st. Warszawy specjalizuję się także w tematyce finansów publicznych, ordynacji podatkowej i postępowaniach administracyjnych.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK