Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Monika Libucka

Od ponad 20 lat jestem związana z Urzędem Miasta w Chorzowie zajmując różne stanowiska. W 2004 zostałam powołana do zespołu opracowującego pierwsza Politykę bezpieczeństwa informacji w urzędzie. Następnie brałam udział w jej okresowej aktualizacji. W styczniu 2018 powierzono mi zadanie wdrożenia RODO w UM, a w maju 2018 zostałam inspektorem ochrony danych. W 2019 r uzyskałam certyfikat Audytora wewnętrznego normy ISO 27001:2018 oraz Menadżera bezpieczeństwa informacji, ukończyłam także Akademię Zarządzania It w Administracji w Warszawie.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK