Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Wilhelm Mikołajczyk

Posiada wieloletnie doświadczenie w budowie, szkoleniu i zarządzaniu siecią sprzedaży produktów finansowych oraz wprowadzeniu ich do oferty partnerów biznesowych. Swoją karierę zawodową rozpoczął w towarzystwie ubezpieczeniowym Amplico AIG Life (1995-2001) gdzie jako trener odpowiedzialny był za szkolenie sieci agencyjnej. Na kolejnych stanowiskach odpowiedzialny był m.in budowanie i nadzór nad bezpośrednią strukturą sprzedaży oraz realizację planów sprzedażowych.

W kolejnych latach zdobywał doświadczenie w tworzeniu i sprzedaży produktów inwestycyjnych oraz wprowadzeniu ich do oferty szerokiej sieci dystrybucji. Pracował w Union Investment TFI (2001- 2007), Robeco Asset Management (2008-2009), ING TFI oraz Nordea Bank Polska.

Absolwent Akademii Pedagogicznej na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Technicznym oraz studiów podyplomowych „Doradca Inwestycyjny” organizowanych przy współpracy Instytutu Rozwoju Biznesu i Akademii Leona Koźmińskiego.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK