Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Radosław Michalski

Absolwent Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu (2006). Ukończył także studium dziennikarskie (2005) oraz studia uzupełniające z politologii na specjalności Marketing Polityczny (2010). W 2014 uzyskał tytuł Master of Research in Social and Political Science (Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji). Realizuje studia doktoranckie na tej uczelni na kierunku Nauki Społeczne i Polityczne. OD 2018 roku pełni funkcję dyrektora Biura Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK