Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Franciszek Wyrwa

Dr inż. (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu). Studia podyplomowe: zarządzanie oświatą, technologia informacyjna i informatyka, komputerowe wspomaganie prac inżynierskich. Sekretarz UMiG w Margoninie. Radny Rady Powiatu w Chodzieży. Ekspert ORE ds. rozwoju oświaty samorządowej. Certyfikat - ewaluator placówek edukacyjnych.

Były dyrektor zespołu szkół ponadgimnazjalnych (20 lat na stanowisku dyrektora szkoły i nauczyciela przedmiotów informatycznych). Autor tekstów naukowych poświęconych: europejskim systemom oświatowym, ekonomice i organizacji oświaty, efektywności kształcenia.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK