Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Agnieszka Wołowiec

Absolwentka Politechniki Częstochowskiej– Wydziału Zarządzania i Marketingu – specjalność: zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Ukończyła Rachunkowość i finanse, Zarządzanie w jednostce ochrony zdrowia, Zarządzanie ryzykiem, Zarządzanie projektami, Studia (poziom) MBA, Ochrona danych osobowych w administracji i biznesie – Inspektor Ochrony Danych, Koordynator rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Uprawnienia audytora wewnętrznego złożony przed Ministrem Finansów egzamin na audytora wewnętrznego (zaświadczenie nr 1950/2006).

Bogate doświadczenie zawodowe -z-ca głównego księgowego, główny księgowy w latach 19994- 2004r w jednostkach ochrony zdrowia.; audytor wewnętrzny od 2005 r. do nadal (jednostki ochrony zdrowia oraz samorząd terytorialny); od 16.02.2016 r. do 13.06.2019 r. Prezes Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK