Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Bożena Stoma

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych z dziedziny audytu i kontroli wewnętrznej w administracji publicznej, przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych oraz zarządzanie w administracji publicznej.

Certyfikowany kontroler Najwyższej Izby Kontroli oraz audytor wewnętrzny (egzamin na audytora wewnętrznego zdany przed Komisją Egzaminacyjną w Ministerstwie Finansów nr 316).Certyfikowany Inspektor Ochrony Danych (IOD).

Posiada certyfikat Accreditation in Internal Quality Assessment/Validation (w zakresie oceny jakości funkcji audytu wewnętrznego) wydany przez Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych IIA Global. Ma doświadczenie w komórkach kontroli wewnętrznej.

od 1999 r. do 2002 r. Kierownik komórki kontroli wewnętrznej skarg i wniosków w jednostce samorządu terytorialnego. Od 2004 r. na stanowisku audytora wewnętrznego w jednostce administracji państwowej. Od 2007 r. do 2019 r. Audytor Generalny – Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego Urzędu m.st. Warszawy.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK