Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Irena Bruszewska

Dr nauk inż. rolnictwa prawnik, Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, studia podyplomowe w zakresie finansów i rachunkowości przedsiębiorstw oraz w zakresie doradztwa podatkowego, audytu wewnętrznego, zarządzania kadrami administracji publicznej, dyplomowany księgowy, certyfikat Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, Od 44 lat pracuje w administracji publicznej, w tym 25 lat na stanowiskach kierowniczych. Bogate doświadczenie trenera i prelegenta na konferencjach i warsztatach z zakresu finansów publicznych, samorządu terytorialnego i rachunkowości. Współautorka publikacji z zakresu zmian organizacyjno-prawnych infrastruktury technicznej oraz autorka i współautorka publikacji z zakresu rachunkowości budżetowej. Odpowiedzialna za finanse i koordynację audytu wewnętrznego w jednostce sektora finansów publicznych, członek Komitetu Audytu w Ministerstwie.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK