Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Adrian Ziubiński

Business Development Director w firmie HOCHTIEF Polska S.A. odpowiedzialny za rozwój biznesu, pozyskanie nowych kontraktów, współpracę z parterami biznesowymi i klientami. Absolwent Politechniki Warszawskiej, ukończył również studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Procesowego na Akademii Leona Koźmińskiego. Podczas swojej kariery zdobył liczne doświadczenia, jak choćby w zarządzaniu nieruchomościami i majątkiem, czy będąc szefem Działu Audytu i Systemu Zarządzania. Skuteczny manager z ponad 15 letnim stażem. Działa na rzecz rozwoju Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) w Polsce, biorąc czynny udział w różnego rodzaju konferencjach, wydarzeniach, wizytach studyjnych, reprezentując stronę prywatną w testach rynku, czy w postępowaniach na wybór partnera.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK