Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Anetta Kucharska

Ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie ochrony środowiska. Przez dziesięć lat pracowała w Polskiej Akademii Nauk w Instytucie Gospodarki Surowcami i Energią w Krakowie zajmując się chromatografią gazową. Posiada w tym zakresie znaczny dorobek naukowy w postaci licznych artykułów naukowych oraz monografii. Od 12 lat pracuje w samorządzie, na stanowisku Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami oraz Pełnomocnika Wójta ds. jakości powietrza w Urzędzie Gminy Zabierzów. W ostatnich latach z sukcesami wdraża działania związane z poprawą jakości powietrza na terenie Gminy Zabierzów, chętnie dzieli się swoim doświadczeniem występując na różnego rodzaju webinariach czy konferencjach.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK