Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Marzena Staniszewska

Audytor wewnętrzny MF, QA, Specjalizuje się w dziedzinie audytu wewnętrznego, etyki, budowy środowiska wewnętrznego w organizacjach, jakości i  budowania zaufania do zawodu audytora wewnętrznego . Od 34 lat w administracji publicznej, na stanowiskach samodzielnych lub związanych z kierowaniem zespołami  w jednostkach sektora finansów publicznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy społecznej na rzecz  Instytutu. Łączy wiedzę z długoletnią praktyką i doświadczeniem  zawodowym. Doradca ds. etyki.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK