Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Łukasz Dłubacz

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Gospodarka i Administracja Publiczna, z samorządem terytorialnym zawodowo związany od października 2000 r., od listopada 2010 r. Skarbnik Miasta Nowy Targ, od listopada 2018 r. Przewodniczący Krajowej Rady Forów Skarbników Jednostek Samorządu Terytorialnego działającej przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK