Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Rafał Pawlak

Kierownik Zakładu Badań Systemów i Urządzeń oraz Kierownik ds. technicznych akredytowanego Laboratorium Badań Urządzeń Telekomunikacyjnych Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego. Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Od początku kariery zawodowej związany z badaniami urządzeń radiowych w zakresie spełnienia wymagań zasadniczych dyrektyw radiowych, w tym aktualnie obowiązującej 2014/53/UE (RED). Dwudziestoletnie doświadczenie pomiarowe w dziedzinie radiokomunikacji. Autor wielu artykułów oraz prezentacji. Prelegent licznych konferencji, seminariów i szkoleń poświęconych tematyce badań i ocen zgodności urządzeń radiowych, technice antenowej i pomiarom pól elektromagnetycznych (PEM). Członek Komitetu Technicznego nr 183 w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Współpracuje jako ekspert z Polskim Centrum Akredytacji. Od 2016 r. zaangażowany w kampanie pomiarowe PEM na obszarze całej Polski z wykorzystaniem metodyki selektywnej oraz uruchomienie pilotażowego systemu monitoringu stacjonarnego PEM.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK