Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Marian Waloszyński

Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Polsko-Brytyjskiej Wyższej Szkoły Zarządzania we Wrocławiu i Studiów podyplomowych MBA na Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Od roku 1995 kierował gospodarką wodną i ściekową w ZAK S.A. wdrażając wiele innowacyjnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych. Następnie jako Wiceprezes Zarządu a od roku 2007 już jako Prezes Zarządu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacja Sp. z o.o. realizował wiele znaczących projektów infrastrukturalnych, współfinansowanych ze środków UE. Autor szeregu publikacji i rozwiązań branżowych.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK