Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Artur Tusiński

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna od 2014 roku. Członek Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Warszawa, delegat Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy w Strasburgu, członek Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, lider Projektu powołania „Mazowieckiej Unii Światłowodowej” oraz członek rady programowej Smart City Forum. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej. Studiował na Wydziale Inżynierii Środowiska i Wydziale Administracji i Nauk Społecznych. Na wydziale Inżynierii Lądowej ukończył studia podyplomowe Zarządzanie w budownictwie. Zapalony podróżnik, pasjonat kultur, pomysłodawca imprez sportowych, społeczno-kulturalnych i charytatywnych.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK