Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Mateusz Winiarz

Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych, przewodniczący regionalnej komisji orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, były zastępca prezesa regionalnej izby obrachunkowej, były arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, wykładowca akademicki, autor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych, finansów publicznych i dyscypliny finansów publicznych.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK