Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Sebastian Wiatr

Dyrektor Biura Ubezpieczeń Korporacyjnych, Pełnomocnik Zarządu Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych Absolwent Politologii Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, ukończył również Studia podyplomowe z zakresu Ubezpieczeń Gospodarczych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Z Grupą PZU związany jest od 1998. W tym czasie pracował na stanowisku Dyrektora ds. Klientów Strategicznych i Dyrektora ds. Klientów Kluczowych w Regionie Śląskim i Opolskim. W TUW PZUW odpowiedzialny jest za sprzedaż ubezpieczeń dla największych spółek z udziałem Skarbu Państwa, biznesu komercyjnego i Jednostek Samorządu Terytorialnego.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK