Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Mariusz Śpiewok

od 2020 roku pełni funkcję I Zastępcy Prezydenta Miasta Gliwice. Odpowiada m.in. za realizację zadań z zakresu planowania strategicznego i rozwoju miasta, inwestycji miejskich i remontów, usług komunalnych i transportu lokalnego, pozyskiwania funduszy z zewnętrznych źródeł finansowania, a także informatyzacji i zamówień publicznych. Od 20 lat związany z samorządem, gdzie zdobył bogate doświadczenie zarządcze. Przez ponad 10 lat pracował w Urzędzie Miejskim w Gliwicach. Pracował też na stanowisku zastępcy dyrektora miejskiej jednostki organizacyjnej w Gliwicach. Ponad 5 lat pełnił funkcję dyrektora biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (Związku ZIT), gdzie od 15 września 2020 r. jest Przewodniczącym Zarządu.

Zaangażowany w wiele projektów samorządowych, mających na celu podnoszenie jakości i sprawności działania samorządu, w tym między innymi w projekt badań benchmarkingowych urzędów oraz w budowę systemu monitorowania usług publicznych.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK