Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Wojciech Polakiewicz

Audytor Wewnętrzny z certyfikatem CGAP. Na co dzień pracuje w Starostwie Powiatowym w Brodnicy. Wcześniej Audytor Wewnętrzny w Służbie Więziennej i Służbie Celnej. Zajmuje się oceną zarządzania dając w ten sposób wsparcie kierownictwu co do efektywności i legalności funkcjonowania szeroko pojętej organizacji. Doradza w zakresie podejmowania decyzji, asystuje w kluczowych procesach, opiniuje i przedstawia projekty zmian. Ponadto przeprowadza szkolenia i warsztaty w dziedzinie zarządzania ryzykiem, metodologii audytu wewnętrznego, kontaktu z trudnym klientem i etyki. Z jego wiedzy i doświadczenia chętnie korzystają samorządy. Należy do Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA i do Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK