Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Marcin Pasak

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od kilkunastu lat aktywnie związany z finansami, w  tym  bankowością - począwszy do segmentu detalicznego, przez SME po bankowość korporacyjną. Przez ostatnie 10 lat odpowiedzialny w Banku PEKAO SA za współpracę z klientami sektora publicznego z całej Polski. Obecnie związany z NWAI Domem Maklerskim SA gdzie nadzoruję Departament Sektora Publicznego. Odpowiada m.in. za emisji obligacje zwykłych oraz obligacji przychodowych kierowanych zarówno do jst, jak również spółek komunalnych. Specjalista z zakresu zarządzania finansami publicznymi, w tym m.in. finansowania samorządowych inwestycji infrastrukturalnych. Doprowadził do pozyskania finansowania dla kilkuset projektów (obligacje, obligacje przychodowe, kredyty, BsB, wykupy wierzytelności, leasingi itp.) realizowanych przez jst i/lub spółki komunalne o wartości kilku miliardów złotych.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK