Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Piotr Miklis

Ur. 16.10.1966 Kamienna Góra, Woj. Dolnośląskie. Obecne miejsce zamieszkania — Krupski Młyn, woj. Śląskie. Absolwent Wydziału Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (1990) i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie (1996). Dodatkowe wykształcenie: MBA (1999), Audyt wewnętrzny i kontrola finansowa (2004), Zarządzanie w kontroli państwowej (2011). Od 1996 r. w NIK — na stanowiskach kontrolera, doradcy, a od 2007 r. — Dyrektora Delegatury (w Opolu, od 2009 r. we Wrocławiu, a od 2013 r. — w Katowicach). Członek Kolegium NIK w latach 2014— 2017. W latach 1998— 2001 uczestniczył w reformie samorządu terytorialnego wprowadzającej powiaty. Posiada bogate doświadczenia we współpracy międzynarodowej: kierował projektem realizowanym przez samorządy powiatowe Małopolski i Ivano—Frankivska (Ukraina), był kierownikiem misji i ekspertem w projekcie twinningu realizowanego przez NIK wraz z najwyższymi organami kontroli Republiki Albanii (2016— 2017) i Azerbejdżanu (2018-2019). Obecnie uczestniczy z ramienia NIK w Grupie Roboczej EUROSAI ds. Badania Wydatków na Przeciwdziałanie i Likwidację Skutków Klęsk Żywiołowych oraz w gremiach stworzonych przez międzynarodowe organizacje najwyższych organów kontrolnych (INTOSAI i EUROSAI), zajmujących się kontrolą funkcjonowania administracji narodowych w warunkach pandemii COVID-19.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK