Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Marcin Leśny

Radca prawny, doktor nauk prawnych, wspólnik zarządzający w Kancelarii Prawnej Leśny i Wspólnicy sp.k., absolwent Executive MBA ESCP w Berlinie. Specjalista z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego i europejskiego, w tym prawa zamówień publicznych oraz pomocy publicznej. Od kilkunastu lat świadczy dla jst usługi specjalistycznego doradztwa prawnego. W swojej praktyce zawodowej wielokrotnie doradzał przy realizacji skomplikowanych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz reprezentował jst w precedensowych postępowaniach, w tym przed Komisją Europejską oraz Trybunałem Sprawiedliwości UE. Jestem autorem wielu nowatorskich rozwiązań z dziedziny organizacji gospodarki komunalnej, w tym realizowanych w ramach partnerstwa publiczno – prawnego.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK