Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Rafał Kiliński

Karierę zawodową w sektorze finansowym rozpoczął krótkim epizodem z bankowością pracując w Pierwszym Polsko-Amerykańskim Banku (późniejszy FORTIS). Przez kilka lat pracował w Warcie O/Gdynia w Wydziale Ubezpieczeń Morskich i Lotniczych jako senior underwriter. Odpowiadając na propozycję MARSH – utworzył z sukcesem w Gdańsku Oddział firmy brokerskiej, którym kierował kolejne 4 lata równolegle odpowiadając jako szef Praktyki Marine&Aviation za plasowanie tego rodzaju ryzyk w obszarze CEE Marsh’a. Od utworzenia Pionu Klienta Korporacyjnego w PZU S.A. uczestnik reform tego obszaru, początkowo w skali regionu jako Dyrektor ds. Klienta Korporacyjnego w gdańskim Oddziale Okręgowym PZU SA, a od września 2008 r. jako Dyrektor Zarządzający ds. Klienta Korporacyjnego w Centrali PZU SA. Autor koncepcji reorganizacji Pionu Klienta Korporacyjnego w PZU SA, która zakończyła się z sukcesem z końcem 2011 r. W PZU był Dyrektorem Generalnym ds. Klientów Korporacyjnych oraz Dyrektorem Generalnym ds. Klientów Strategicznych przechodząc następnie, w związku z realizowanym projektem budowy TUW, na stanowisko Pełnomocnika Zarządu ds. TUW. Od 2015 r. sprawuje funkcję Prezesa Zarządu TUW Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK